S vf filtrem

DA-275-DFi6

Objednávacie číslo: A05723

signalizácia poruchy prerušením napájania, optická signalizácia poruchy

  • prepäťová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrom
  • inštalácia do rozvodov nn v blízkosti chráneného zariadenia
  • k ochrane napájania riadiacich systémov MaR, EZS, EPS a pod. proti pulznému prepätiu a vf rušeniu
  • priorita ochrany

Technické parametre

Názov parametra Hodnota parametra
Typ SPD T3
Menovité napätie Un 230 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie Uc 275,00 V AC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C IL 6,000 A
Typ siete TN
Maximálne predistenie 6 A gL/gG nebo C 6 A
Menovitý skratový prúd ISCCR 6,0 kA
Útlm filtra pri 1MHz nesymetrický (50 ?/50 ?) 30 dB
Menovitý výbojový prúd (8/20 µs) L-N In 3,00 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 µs) L+N-PE In 5,00 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 µs) N-PE In 3,00 kA
Skúšobné napätie L-N Uoc 6,0 kV
Skúšobné napätie L+N-PE Uoc 10,0 kV
Skúšobné napätie N-PE Uoc 6,0 kV
Napäťová ochranná hladina mód L-N Up 1,20 kV
Napäťová ochranná hladina mód L-PE Up 1,50 kV
Napäťová ochranná hladina mód N-PE Up 1,50 kV
Doba odozvy L-N ta 25 ns
Doba odozvy N-PE ta 100 ns
TOV 5 s L-N 335 V
TOV 5 s L-PE 440 V
TOV charakteristika (TOV 5 s) výdržný
TOV 120 min L-N 440 V
TOV 120 min L-PE 335 V
TOV charakteristika (120 min) výdržný
TOV 200 ms L-PE 1 200 V
TOV 200 ms N-PE 1 455 V
TOV charakteristika (TOV 200 ms) bezpečne poruchová
Prierez pripojovaných vodičov pevný (max) 6,00 mm2
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max) 6,00 mm2
Prierez pripojovaných vodičov diaľkovej signalizácie pevný (max) 1,5 mm2
Prierez pripojovaných vodičov diaľkovej signalizácie lanový (max) 1,5 mm2
Signalizácia poruchy červené sfarbenie indikačného poľa, prerušenie napájania
Stupeň kritia IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max) -40 / 80 °C
Spĺňa požiadavky normy STN EN 61643-11:2013-08
Trieda ETIM EC000942
Colná nomenklatúra 85363010
EAN 8595090557234

Súbory na stiahnutie

  • Rozmery produktu

  • Schéma zapojenia