Telekomunikácie sa stali “nervovým systémom” modernej doby, kde komunikácie sú kľúčovým prvkom vstupujúcim do všetkých oblastí nášho života. Ich kolaps môže spôsobiť kritické straty na životoch i majetku či spôsobiť ďalšie škody. Preto je nutné ich technológie chrániť pred atmosférickým alebo priemyselným prepätím, ktoré ich fatálne ohrozujú. Nebezpečenstvo pre telekomunikačné technológie je často umocnené prítomnosťou blízkej veže, umiestnenej na vyvýšenom mieste, ktorá funguje ako veľký bleskozvod. Pri údere blesku dochádza vplyvom extrémneho bleskového prúdu (až 200 kA) k silným elektromagnetickým pulzom, obrovským potenciálovým rozdielom na krátkych vzdialenostiach (až stovky kV/m) a vysokým vybíjacím prúdom. Tie spoľahlivo ničia citlivé elektronické obvody i infraštruktúru až do vzdialenosti niekoľkých kilometrov.
 
SALTEK® ponúka komplexné riešenie prepäťovej ochrany pre všetky typy telekomunikačných sektorov:
 • Rádiokomunikácie vrátane TV a rozhlasového vysielaní
 • Mobilný operátori (GSM, GSM-R, LTE, 5G, …)
 • Dátové prenosy – Ethernet, datacentrá, štruktúrované siete, …
 • Riadenie letovej prevádzky a vojenské telekomunikácie
 • Dopravná telematika
 • Satelitná komunikácia
 • Komerčná prijímacia technika
 • Ďalšie
Komplexná prepäťová ochrana telekomunikačných systémov znamená najmä ošetrenie týchto brán
 • AC/DC napájanie – je možné výhodne využívať kombinovanú ochranu typu FLP-B+C MAXI alebo FLP-12,5 pre ochranu AC napájania, resp. ochranu radu DPF pre DC napájacie systémy
 • BTS, vysielače a transceivery – vysokofrekvenčné vysielacie porty je možné ošetriť proti prepätiu koaxiálnymi ochranami radu HX a ZX (50 Ω), satelitné komunikačné porty potom vhodnou kombináciou ochrán radu FX a SXN (75 Ω). Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať BTS transceiverom pre mobilné komunikácie (GSM, LTE, 5G) a ďalším systémom, ktoré zdieľajú blízke kmitočtové pásma pre vysielanie i príjem. Pre tieto aplikácie ponúka SALTEK® špeciálne konštruované ochranné prvky s extrémne nízkou úrovňou pasívnych intermodulačných produktov (PIM) pre zachovanie maximálneho odstupu rušivých intermodulačných produktov. Správnemu výberu ochrany pre moderné digitálne modulačné metódy je v príručke venovaná zvláštna kapitola.
 • Prijímače – neustále sa zvyšujúca citlivosť radiokomunikačných prijímačov spôsobuje väčšiu náchylnosť vstupných portov na poškodenie prepätím. Technologické súčiastky pracujúce s užitočnými signálmi v rádoch mikrovoltov (i nižších) nie sú odolné voči dynamickým kilovoltovým prepäťovým pulzom a je potrebné ich chrániť. SALTEK® ponúka pre profesionálne i komerčné prijímače súpravu účinných prepäťových ochrán (HX, ZX, FX, SXN) s výbornými vysokofrekvenčnými vlastnosťami až do kmitočtov 3,8 GHz.
 • RET – systémy LTE a 5G používajú pokročilú techniku elektronického ovládania vyžarovania antén (tzv. RET), ktorá je v podstate fyzicky kombináciou DC napájania a dátovej linky RS-485. Umiestnenie na najvyšších bodoch telekomunikačných veží so sebou nesie potrebu ochrany najmä pred atmosférickým prepätím. Pre maximálne zjednodušenie inštalácie SALTEK® ponúka univerzálnu ochranu RET, ktorá je spätne kompatibilná pre všetky verzie štandardov AISG.
 • Mikrovlnné rádiové spoje – pre moderné „all outdoor“ spoje SALTEK® ponúka portfólio ochrán radu DL – Ethernetové ochrany s priepustnosťou dát až do 10 Gbps a súčasne s integrovanou ochranou napájania PoE (všetky štandardy). Pre klasické „split“ spoje je potom možné jednoducho využiť vhodný typ koaxiálnej ochrany radu HX alebo SXN.
 • Dátové siete – pre bežné Ethernetové linky alebo štruktúrovanú kabeláž (vrátane PoE) je možné použiť rad dátových ochrán DL.
 • Podporné technológie – telekomunikácie, ako kľúčová infraštruktúra, používajú také široké spektrum podporných technológií (EPS, EZS, klimatizácie, kamerové systémy, …), ktoré je nutné chrániť proti prepätiu. Dôvodom nie je len ich vlastné ohrozenie, ale častejšie riziko prenosu prepätia na telekomunikačné technológie ich prostredníctvom ak je ich ochrana je zanedbaná.