Elektromobilita je témou súčasnosti i budúcnosti. Jej rozvoj závisí od vytvorenia dostatočnej siete nabíjacích staníc s bezpečnou a bezporuchovou prevádzkou. Takú prevádzku je možné zaistiť použitím ochrán pred prepätím firmy SALTEK®, umiestnením prepäťových ochrán na napájacie i kontrolné linky na ochranu elektronických súčastí nabíjacích staníc.
  • Ochrana napájacej siete
    • Po napájacej linke sa do technológie nabíjacej stanice môže rôznymi spôsobmi zavliecť prepätie. Výkonné zvodiče bleskových prúdov a zvodiče prepätia SALTEK® radu FLP spoľahlivo minimalizujú problémy s prepätím z distribučnej siete.
  • Ochrana meracích a riadiacich systémov
    • Pre správnu funkciu všetkých systémov nesmie dôjsť k zmene alebo vymazaniu dát riadiacich a dátových obvodov. Prepätie môže takú degradáciu dát spôsobiť. Na ochranu riadiacej jednotky odporúča SALTEK® prepäťovú ochranu DA-275-DF16-S s odrušovacím VF filtrom. Meracie obvody spoľahlivo ochránia prepäťové ochrany pre signálové a dátové/ethernetové linky radov DM, DMG, DL atď.