Sortiment

Ochrany pred prepätím zapojené v jednosmerných sieťach nízkeho napätia a fotovoltaických inštaláciách

Fotovoltaika je jednou z najviac a najrýchlejšie rastúcich technológií výroby obnoviteľnej energie. PV systémy sú často vystavené rôznym vplyvom prostredia, pretože sú inštalované v exponovaných miestach ako sú strechy objektov alebo voľné plochy. Komponenty nechránených fotovoltaických systémov môžu byť poškodené priamym i nepriamym úderom blesku. Škody spôsobené atmosférickým výbojom môžu byť značné a navyše opakované. Tieto poškodenia môžu viesť k výpadkom prevádzky, čo s nemalými nákladmi na opravu vedie k ďalším finančným stratám. Preto je nutné do fotovoltaických systémov inštalovať vhodné prepäťové ochrany.

Vyhľadať produkty filtrovaním

1 Typ SPD

2 Najvyššie trvalé prevádzkové napätie mód +/PE, -/PE

3 Diaľková signalizácia

SPD - pro DC a PV