Riešenie pre produktovody a stanice katodickej ochrany

Oblasť produktovodov (ropovody, plynovody, vodovody) vyžaduje zo svojej podstaty vysokú spoľahlivosť. Prípadné zlyhanie môže mať nielen značné finančné, ale tiež vážne bezpečnostné dopady. Najmä je potrebné zamedziť korózii a degradácii použitých materiálov. Jednou z možností je ochrana potrubia generovaným jednosmerným napätím, ktoré zabraňuje procesu korózie. Taký systém je veľmi nákladný a mal by byť chránený pred účinkami možného atmosférického či technologického prepätia a indukovaného napätia zo súbehu s vedením VN alebo VVN.
  • Ochrana zdroja katodickej ochrany
    • Zdroj je pre technológiu katodickej ochrany kľúčovým prvkom. Ochranu jeho jednotlivých častí pred prepätím zaistia zvodiče prepätia SALTEK® radu FLP, prepäťové ochrany radu SLP a DMS.
  • Ochrana potrubia
    • Na správnu funkciu katodickej ochrany musíme chrániť i potrubie proti vplyvom indukovaného striedavého napätia. AC skratovací obvod CP-40 zaistí minimalizáciu týchto nepriaznivých napätí.
    • Pre prípad priameho úderu blesku do chráneného potrubia je možné na ochranu využiť z ponuky SALTEK® oddeľovacie iskrisko radu ISG, prípadne ISG… Ex s certifikátom ATEX do výbušného prostredia. Iskrisko vyrovná potenciál jednotlivých úsekov potrubia a zamedzí tak vzniku nebezpečného napätia.

Viac informácií nájdete v našich aplikačných príručkách