Oblasť produktovodov (ropovody, plynovody, vodovody) vyžaduje zo svojej podstaty vysokú spoľahlivosť. Prípadné zlyhanie môže mať nielen značné finančné, ale tiež vážne bezpečnostné dopady. Najmä je potrebné zamedziť korózii a degradácii použitých materiálov. Jednou z možností je ochrana potrubia generovaným jednosmerným napätím, ktoré zabraňuje procesu korózie. Taký systém je veľmi nákladný a mal by byť chránený pred účinkami možného atmosférického či technologického prepätia a indukovaného napätia zo súbehu s vedením VN alebo VVN.
  • Ochrana zdroja katodickej ochrany
    • Zdroj je pre technológiu katodickej ochrany kľúčovým prvkom. Ochranu jeho jednotlivých častí pred prepätím zaistia zvodiče prepätia SALTEK® radu FLP, prepäťové ochrany radu SLP a DMS.
  • Ochrana potrubia
    • Na správnu funkciu katodickej ochrany musíme chrániť i potrubie proti vplyvom indukovaného striedavého napätia. AC skratovací obvod CP-40 zaistí minimalizáciu týchto nepriaznivých napätí.
    • Pre prípad priameho úderu blesku do chráneného potrubia je možné na ochranu využiť z ponuky SALTEK® oddeľovacie iskrisko radu ISG, prípadne ISG… Ex s certifikátom ATEX do výbušného prostredia. Iskrisko vyrovná potenciál jednotlivých úsekov potrubia a zamedzí tak vzniku nebezpečného napätia.