V dnešnej dobe sú dátové centrá alebo serverovne nevyhnutnou súčasťou každej firmy. Tu sa zhromažďujú a ukladajú dáta a informácie životne dôležité pre chod daného subjektu. Akákoľvek porucha so sebou prináša obrovské problémy a s tým tiež obchodné a finančné straty.

  • Ochrana proti prepätiu v napájacích sieťach
    • Pre chod dátových centier alebo serverovní je veľmi dôležité, aby sa po napájaní 230/400 V k technológii nedostalo prepätie, ktoré by mohlo spôsobiť poškodenie alebo nefunkčnosť technológie. Pre minimalizáciu týchto problémov disponuje SALTEK® ucelenou radou zvodičov bleskových prúdov a prepäťových ochrán.
  • Ochrana proti prepätiu na signálových a dátových linkách
    • Metalické vedenia signálových a dátových liniek sú veľmi chúlostivé na indukované prepätie, ktoré je schopné zničiť signálové alebo dátové vstupy do technológie a tým spôsobiť ako materiálne škody (oprava technológie) tak aj nepriame finančné škody spôsobené chybou technológie. SALTEK® disponuje širokou škálou ochrán pre rôzne dátové a signálové linky.