Moderné televízie, počítače, či zabezpečovacie systémy sú dnes už bežnou súčasťou ako malého rodinného domčeka, tak luxusnej vily. To všetko ale dokáže zničiť úder blesku a prepätie prichádzajúce po vedení.

Množstvo elektroniky v rodinných domoch každým dňom vzrastá. Pokiaľ chcete sledovať televíziu, surfovať na internete, automaticky riadiť tepelnú pohodu, či mať funkčnú EZS a bezproblémovo používať ďalšie elektronické zariadenia, je potrebné zabezpečiť dom a tým aj tieto zariadenia pred atmosférickými javmi. Zabránite ich poškodeniu alebo úplnému zničeniu a získate životnú pohodu. Najbežnejším atmosférickým javom sú práve údery blesku do budovy aj mimo nej a vznik pulzného prepätia šíriaceho sa po vedení, a nielen po ňom.

Čím chrániť?

Ochranami pred prepätím (SPD)

Úroveň súčasnej techniky umožnuje kvalitnú ochranu elektronických a elektrických zariadení proti účinkom nebezpečného pulzného prepätia. Týmto prostriedkom sú ochrany pred prepätím rôznych typov podľa použitia. Zariadenie je možné navyše chrániť nielen proti deštrukčnému účinku pulzu s veľkou energiou, ale aj proti účinkom vysokofrekvenčného rušenia. Nechránené elektrické rozvody, dátové a ďalšie siete predstavujú vždy značné riziko pre pripojené zariadenia a ich užívateľov. Inštalácia ochrán pred prepätím je predovšetkým prevenciou proti možným škodám. Náklady na ochranu sú iba zlomkom percenta obstarávacej hodnoty chránených zariadení a sú zanedbateľné z pohľadu možných škôd vplyvom nefunkčných technológií v budove.

  • Vstup vedenia NN do domu: základná ochrana napájania rodinných domov. Inštaluje sa do hlavného rozvádzača.
  • EZS, EPS, regulácia kotla: SDP typu 3 s vysokofrekvenčným filtrom na ochranu napájania 230 V EZS, EPS, automatiky kotlov a pod. Inštaluje sa tesne k chránenému zariadeniu.
  • Telefón, internet: dvojstupňová prepäťová ochrana analógovej telefónnej linky vrátane liniek ADSL, VDSL (internet), popr. zásuvkový adaptér kombinujúci prepäťovú ochranu tel. linky a ochranu 230 V zásuvky.
  • TV, SAT, anténne zvody: zásuvkový adaptér, kombinovaná ochrana 230 V a koaxiálneho zvodu, na ochranu TV prijímača, DVD a pod. Prípadne s integrovaným vf odrušovacím filtrom pre zvlášť citlivé zariadenia. zvodiče bleskových prúdov na ochranu koaxiálneho vedenia pre TV a SAT prijímače. Inštaluje sa medzi anténu a anténny zosilňovač (rozbočovač) do miesta, kde koaxiálny zvod vstupuje do domu.
  • Klimatizácia, vyhrievanie odkvapov, ochrana vstupov zariadení umiestnených mimo domu, napr. vonkajšie osvetlenie, pohon brán, čerpadlo v studni, zavlažovanie záhrady, a pod.: SPD typu 1+2 na ochranu napájania zariadení často umiestňovaných mimo domu alebo na jeho streche.
  • Fotovoltaické panely/menič, technológie pre efektívne využitie energie z obnoviteľných zdrojov: SPD PV typu 2 pre inštaláciu v jednosmerných obvodoch fotovoltaických systémov (solárnych článkov), na ochranu jednosmerného vstupu meniča DC/AC.
  • Zásuvky: SPD typu 3 v moduloch pre dodatočnú montáž alebo zásuvky s integrovanou SPD typu 3, pre ochranu všetkých pripojených zariadení pred malými pulznými prepätiami skracujúcimi dobu životnosti elektroniky.
  • Kamerový systém: na ochranu vstupov kamerových liniek. Inštaluje sa na vstupy kamerových liniek do dátového rozvádzača (racku), záznamového zariadenia alebo PC.
  • IPTV, internet (cez WLAN): dvojstupňová ochrana Ethernetu vrátane ochrany PoE.