Spoločne s rýchlym vývojom obnoviteľných zdrojov elektrickej energie a inteligentných sietí rastie požiadavka na efektívnu akumuláciu elektrickej energie, ktorú zaisťujú rozvíjajúce sa úložiská elektrickej energie rôznej veľkosti. Úložisko je potrebné chrániť pred prepätím pre ich bezproblémovú prevádzku a s ohľadom na investičnú náročnosť.
  • Ochrana napájacej siete
    • Úložisko je spravidla napájané z obnoviteľného zdroja alebo zo siete. Touto cestou môže dôjsť k zavlečeniu prepätia do technológie úložiska. Výkonné zvodiče bleskových prúdov a zvodiče prepätia SALTEK® radu FLP a prepäťové ochrany radu SLP spoľahlivo minimalizujú problémy s prepätím v napájacej sieti.
  • Ochrana dátových liniek
    • Počas nabíjania/vybíjania je potrebná komunikácia medzi súčasťami technológie úložiska. Prenášané informácie nesmú byť ohrozené prepätím. V závislosti od použitej technológie komunikácie odporúča SALTEK® prepäťové ochrany radov DL, DM na obmedzenie možných problémov v súvislosti s prepätím.