V priemyselných aplikáciách sú nasadzované veľmi sofistikované systémy, ktoré sú náchylné na abnormality spôsobené prepätím v napájacích sieťach a signálových linkách. Tieto abnormality môžu spôsobiť nefunkčnosť týchto technológií čo má za následok zníženie výrobných kapacít a následné finančné straty, ktoré môžu v niektorých prípadoch dosahovať závratných výšok. Pre minimalizáciu týchto následkov a zabezpečenie spoľahlivosti prevádzky po celú dobu životnosti technológií slúži široké portfólio prepäťových ochrán SALTEK®.

  • Ochrana napájacích sietí do 1000 V
    • Komponenty SALTEK® zabezpečujú ochranu technológií v napájacích sieťach pred účinkami blesku a technologického prepätia a tým podstatne zvyšujú životnosť a bezporuchovú prevádzku zariadení.
  • Ochrana zabezpečovacích a komunikačných liniek
    • Komunikácie medzi technológiami zaisťujú bezproblémový chod celej technologickej zostavy. Tieto komunikácie pracujú na malých napätiach a tak aj malá hodnota prepätia je pre ne problém. Minimalizácia týchto problémov komponentmi SALTEK® výrazne zvyšuje spoľahlivosť týchto technologických celkov.

Možnosti výberu pre rôzne projekty:

  • Ochrana napájacej siete 230/400 V pred prepätím
  • Ochrana napájacej siete do 1000 V pred prepätím
  • Ochrana prístupových systémov, EZS, EPS pred prepätím
  • Ochrana signálových a komunikačných liniek pred prepätím