Jedným z hlavných smerov rozvoja zdrojov obnoviteľnej energie sú veterné elektrárne. Pre svoju optimálnu funkciu potrebujú umiestnenie na vyvýšených miestach v krajine a dostatočné rozmery rotora a jeho výšku nad terénom. To však súčasne zvyšuje riziko priameho úderu blesku do takto umiestnenej stavby a tým poškodenie elektrických a elektronických súčastí technológie vzniknutými prepäťovými pulzami. Ďalším nebezpečenstvom môžu byť výboje s pôvodom v statickej elektrine, ktorá vzniká prúdením vzduchu a rotujúcimi časťami elektrárne. Pre zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky veternej elektrárne je potrebné zabezpečiť prepäťovú ochranu jeho hlavných funkčných častí, najmä:

  • Generátor a frekvenčný menič – najčastejšie je možné použiť prepäťovú ochranu radu SLP s vyšším pracovným napätím (napr. SLP-600). Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať ochrane v prípade, že generátor a nasledovné konvertory sú umiestnené oddelene (generátor v gondole veže a konvertor v základni veže)
  • Riadiaca jednotka – podľa typu rozhrania vstupov a výstupov riadiacej jednotky je možné voliť vhodnú prepäťovú ochranu najčastejšie z radu BD/BDM/BDG, popr. DL, ak komunikuje ŘJ so vzdialenými prvkami prostredníctvom Ethernetu.
  • Podporné jednotky (meteostanice atp.) vyžadujú ošetrenie prepäťovou ochranou podľa svojej konštrukcie a použitých rozhraní – najčastejšie z radu BD/BDM/BDG pre signálové linky, popr. RS-485 dáta alebo radu DL pre Ethernetovú komunikáciu
  • Pripojenie do verejnej rozvodnej siete – energetický výstup z elektrárne nesmie zavádzať žiadne prepäťové pulzy do verejnej siete. Preto je potrebné toto rozhranie ošetriť aplikáciou prepäťových ochrán. Je možné výhodne použiť kombinovanú ochranu typu 1+2 FLP-B+C MAXI