VLD trieda 1 (SCG)

SCG-250-075-R01

Objednávacie číslo: A06153

VLD triedy 1, typ VLD-F

  • obmedzovače napätia SCG sa používajú k obmedzeniu nedovolených vysokých dotykových napätia na neživých častiach železničných zariadení, ktoré tu môže vzniknúť pri poruchových stavoch (skratoch) alebo indukciou, a to v striedavých i jednosmerných trakčných sústavách, zaisťujú tak ochranu osôb, ktoré sa môžu dostať s týmito časťami do kontaktu
  • ak dôjde ku kontaktu trakčného vedenia s neživou časťou železničného zariadenia (napr. V dôsledku jeho poruchy a pádu), tak VLD vytvorí vodivé spojenie so spätným obvodom, čo má za následok odpojenie daného úseku v napájacej stanici
  • SCG sa pripája medzi chránenou časť a spätný obvod trakčného systému
  • preťaženie skratovým prúdom alebo dlhodobým výdržným prúdom vedie k trvalému garantovanému preklenutie ochranného prvku patentovaným interným skratovacím zariadením (PV CZ2017248)
  • použitý ochranný prvok súčasne eliminuje vysoké impulzné prepätia indukované do trakčného vedenia alebo zariadenia pre železničnú dopravu úderom blesku
  • jednoduchá montáž, inštaluje sa priamo na chránené zariadenie

Technické parametre

Názov parametra Hodnota parametra
Trieda VLD podľa STN EN 50526-2 1
Typ VLD podľa STN EN 50122-1 F
Skratový prúd (@ 300 ms) ISCC 5,0 kA
Zvodový prúd pri Uw IL < 1 μA
Výdržné napätie Uw 45,00 V
Impulz veľkého náboja (10/350) Iimp-hc 50,00 kA
Atmosférický prúdový impulz (8/20) Iimp-n 100,00 kA
Impulz vysokého prúdu (8/20) Iimp-high 100,00 kA
Menovité spúšťacie DC napätie* UTn 75 V
Maximálne reziduálne napätie pri Ir URES 15,00 V
Maximálne reziduálne napätie pri Iw URES 30,00 V
Okamžité spúšťacie napätie* UTi 75,00 V
Krátkodobý výdržný prúd (@ 60 ms) Iw 1,0 kA
Doba odozvy ta 10 000 ns
Stupeň kritia IP 67
Rozsah provozných teplôt (min/max) -40 / 70 °C
Spĺňa požiadavky normy STN EN 50122-1, STN EN 50526-2
Hmotnosť 0,84 kg
Trieda ETIM EC002496
Colná nomenklatúra 85363030
EAN 8595090561538
*v ionizovanom móde

Súbory na stiahnutie

  • Rozmery produktu

  • Schéma zapojenia