Sortiment

Prepäťovej ochrany pre systémy riadenia, merania a regulácie

Systémy MaR kontrolujú a riadia procesy, kde môže pri výpadku nastať ohrozenie životov pracovníkov obsluhy a obyvateľov okolitých domov. Materiálne škody môžu dosiahnuť až desiatok miliónov korún. Nejde iba o veľké prevádzky, ale podstatne o všetky zariadenia s nepretržitou prevádzkou. Okrem priamych škôd vo výrobe dochádza i k nasledujúcim škodám z nesplnenia dodávateľských zmlúv, k plateniu penále, popr. i ku stratám zákazníkov a trhov. Jednou z najčastejších príčin výpadku býva rušivý vplyv impulzného prepätia indukovaného do meracích a výkonných obvodov. Prepätím nie sú ohrozené iba vedenia vo vonkajšom prostredí. K poruchám na meracích i výkonných obvodoch totiž stačia impulzy s amplitúdou niekoľko desiatok voltov naindukované zo súbežných silových káblov. Naše prepäťové ochrany pre MaR ponúkajú ideálne riešenie ochrany.

Vyhľadať produkty filtrovaním

1 Umiestnenie SPD

2 Menovité napätie

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky