Sortiment

Oddeľovacie iskrisko ISG

Chemický a petrochemický priemysel i ďalšie priemyselné odvetvia používajú rozsiahle systémy produktovodov pri spracovaní i distribúcii chemických látok a palív. Tieto často pracujú v prostredí s vysokým nebezpečenstvom výbuchu či požiaru a preto musia byť chránené pred rizikom neriadeného preskoku napätia medzi jednotlivými časťami systému, ktoré sa môže pri prevádzke z mnohých dôvodov objaviť a mať fatálne následky. Oddeľovacie iskriská dovoľujú udržiavať jednotlivé časti systémov galvanicky oddelené, ale pritom zabezpečiť kontrolované vybitie v okamžiku, kedy elektrické potenciály oddelených častí prekročia bezpečnú medzu. Pre bežné aplikácie sú určené série ISG, pre aplikácie v nebezpečných priestoroch potom špeciálne, hermeticky uzatvorené iskriská ISG v prevedení „Ex“.

Vyhľadať produkty filtrovaním

1 Prostredie

2 Zaťaženie

3 Napätie Uwac

ISG - oddeľovacie iskrisko