Sortiment

Zvodiče bleskových prúdov - SPD typu 1 a SPD typu 1 a 2

SPD typu 1 alebo tiež zvodič bleskových prúdov znižuje napätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej priamym alebo nepriamym úderom blesku. Používa sa ako prvý stupeň – hrubá ochrana – v 3 stupňovej ochrane pred prepätím. Hlavný ochranný prvok zvodiča bleskových prúdov tvorí iskrisko (bleskoistka). Konštrukcia je väčšinou viacdielna a skladá sa zo základne a výmenných jednorazových modulov s optickou signalizáciou stavu. Zvodič bleskových prúdov sa inštaluje čo najbližšie k rozhraniu chráneného a nechráneného prostredia, to znamená pri vstupe prívodného kábla do objektu, väčšinou v prípojkových skriniach alebo v hlavnom elektromerovom rozvádzači.

Vyhľadať produkty filtrovaním

1 Menovité napätie

2 Typ siete

3 Impulzný výbojový prúd (10/350 µs)

4 Diaľková signalizácia

SPD - pre nízke napätie