Sortiment

Ochrany pred prepätím pre koaxiálne vedenie

Koaxiálne ochranné prvky majú za úlohu spoľahlivo chrániť rôzne druhy rádiokomunikačných technológií. Sú dôležité najmä tam, kde je použitá technológia spracovávajúca veľmi nízke úrovne užitočných signálov (rádiové prijímače, transceivery, celulárne komunikačné technológie atď.). Ich obvody sú prispôsobené požadovanej vysokej citlivosti pre prácu so signálmi rádovo mikrovoltov a nie sú tak schopné odolávať pulzným prepätiam s amplitúdami o mnoho rádov vyššími. Drahú profesionálnu technológiu potom môžu zachrániť iba dobre navrhnuté prepäťové ochrany.

Vyhľadať produkty filtrovaním

1 Impedancia

2 Druh ochrany

3 Druh pripojenia

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky