Ponúkame bezplatné školenie pre projektantov, investorov a dodávateľské firmy, na ktorých Vás zoznámime nielen s novými trendmi v odbore ochrany pred prepätím, ale aj so správnym spôsobom ich...
Stále viac aplikácií sa objavuje mimo budov (stavieb), preto sú nové SPD rady BDM a BDG pre signálové linky upravené tak, aby spĺňali aj skúšobný test D1 s impulzným prúdom s tvarom vlny 10/350 μs....
Ponúkame bezplatné školenie pre projektantov, investorov a dodávateľské firmy, na ktorých Vás zoznámime nielen s novými trendmi v odbore ochrany pred prepätím, ale aj so správnym spôsobom ich...
Sortiment výrobkov SALTEK® rozširujeme o nový SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S) pre ochranu zariadení, kde sa vyskytuje napájanie s nesínusovým priebehom (frekvenčné meniče, veterné elektrárne...
Rada ochrán (SPD) FLP-25-T1-V je doplnená o výrobky (FLP-25-T1-V (S) / 1, FLP-25-T1-V (S) / 2, FLP-25-T1-V (S) / 1 + 1) vhodné pre jednofázové prípojky napájacích systémov TN-C (TN-C-S), TN-S a TT...