Pre technológie s koaxiálnym rozhraním bola nanovo vyvinutá dvojstupňová ochrana s dôrazom na výborné vysokofrekvenčné vlastnosti a čo najnižšiu ochrannú napäťovú hladinu pre ochranu citlivých...
Katalóg prepäťových ochrán SALTEK pre rok 2021 je k dispozícii všetkým zákazníkom. Aj v dobách on-line informácií sú tlačené katalógy vítané veľkou skupinou zákazníkov a my im vychádzame v ústrety....
Dostavané, prepojené, zrekonštruované! 30 mesiacov a 110 miliónov CZK (4,2 milióna €) = celkových 6 000 m2 výrobných, skladových , administratívnych a sociálnych plôch našej firmy SALTEK v Ústí nad...
10 webinárov SALTEK, kde sa dozviete všetko o prepätí aj o aplikácii prepäťových ochrán v sieťach Ethernet, v bezpečnostných systémoch EZS, EPS alebo telekomunikačných uzloch a sieťach. Pozrite sa...
Za prístup k udržateľnosti obdržal SALTEK za rok 2020 od audítorskej spoločnosti EcoVadis striebornú medailu. Svojou prácou a pravidlami v oblasti etiky, zamestnancov a životného prostredia sme sa...