Pre zákazníkov, ktorí chcú mať presnejšiu predstavu o stave SPD a neuspokoja sa iba s vizuálnou signalizáciou stavu, ktorá je postačujúcim a normami požadovaným štandardom, ponúka teraz SALTEK...
Ponúkame bezplatné školenie pre projektantov, investorov a dodávateľské firmy, na ktorých Vás zoznámime nielen s novými trendmi v odbore ochrany pred prepätím, ale aj so správnym spôsobom ich...
Stále viac aplikácií sa objavuje mimo budov (stavieb), preto sú nové SPD rady BDM a BDG pre signálové linky upravené tak, aby spĺňali aj skúšobný test D1 s impulzným prúdom s tvarom vlny 10/350 μs....
Ponúkame bezplatné školenie pre projektantov, investorov a dodávateľské firmy, na ktorých Vás zoznámime nielen s novými trendmi v odbore ochrany pred prepätím, ale aj so správnym spôsobom ich...
Sortiment výrobkov SALTEK® rozširujeme o nový SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S) pre ochranu zariadení, kde sa vyskytuje napájanie s nesínusovým priebehom (frekvenčné meniče, veterné elektrárne...