O nás

O spoločnosti

O spoločnosti

Sme poprednou českou spoločnosťou špecializujúcou sa na vývoj a výrobu prepäťových ochrán. Ponúka komplexný sortiment zvodičov bleskových prúdov a prepäťových ochrán typ 1 až 3 podľa ČSN EN 61643-11 a prepäťových ochrán pre informatiku, meranie a reguláciu a telekomunikácie.

Výrobky SALTEK® zaisťujú ochranu pred atmosférickým a technologickým prepätím a tým prinášajú bezpečnosť a bezproblémový chod technológií, strojov a spotrebičov v priemysle, telekomunikáciách, dátových centrách, kancelárskych budovách a v bežných domácnostiach.

ČOHO SA DRŽÍME

Naša vízia

 • SME EXPERTI NA PREPÄTIE

  Sme a chceme byť i ďalej expertami na prepätie. Stále chceme svoju pozíciu, know-how, kvalitu a odbornosť vylepšovať v prospech svojich zákazníkov.

 • SME MODERNÁ FIRMA

  Hľadáme najlepšie možné riešenia, inovujeme a modernizujeme. Digitalizujeme, automatizujeme, aby sme splnili vysokú kvalitu našich výrobkov. Stále investujeme do zariadení i ľudí.

 • PRIŤAHUJEME CHYTRÝCH ĽUDÍ

  Získavame a rozvíjame talentovaných ľudí, odovzdávame im svoje hodnoty a podporujeme ich v rozvoji, počúvame ich nápady a nechávame ich preberať zodpovednosť. Vytvárame im pohodové a inšpiratívne pracovné prostredie.

 • VYTVÁRAME INOVÁCIE

  Inovácie sú nevyhnutné – zlepšujú život našim zákazníkom, zlepšujú život v našej firme, prinášajú zisk, čo nám umožňuje vytvárať nové inovácie. Inovácie sú ale hlavne ľudia.

VYTVÁRAME INOVÁCIE

ČOHO SI VÁŽÍME

Naše hodnoty

 • REŠPEKT

  Rešpektujeme ostatných kolegov ako rovnocenných členov tímu. Rešpektujeme svojich zákazníkov, svojich dodávateľov, ich názory a myšlienky.

 • VZŤAHY

  Vedome tvoríme dobré vzťahy, pretože firma sú ľudia a vzťahy medzi nimi. Vytvárame kvalitné a dobré vzťahy, ktoré vydržia.

 • OTVORENOSŤ A TRANSPARENTNOSŤ

  Komunikujeme otvorene, pretože to je základ funkčnej spolupráce. Nazývame veci pravými menami, nezatajujeme žiadne informácie ani pred svojimi zákazníkmi ani kolegami.

 • SPOLOČNÁ TVORBA

  Vťahujeme kolegov do rozhodovania a tým podporujeme a rozvíjame aktivitu všetkých. Pretože firma sú ľudia a ich nápady.

 • RIEŠENIA NA PRIAMO

  Podporujeme osobnú zodpovednosť a priamu komunikáciu. Naša komunikácia je transparentná a jasná.

 • DOBRÉ DOHODY

  Čo sľúbime, to dodržíme. Sľuby dávame zodpovedne a vždy sa ich snažíme dodržať. Tým si budujeme dobré meno.

 • HĽADÁME RIEŠENIA

  Hľadáme riešenia, nie problémy. Sme kreatívny a prispôsobiví. Nebránime sa nápadom zvonku.

 • TRVALÉ UČENIE

  Sme otvorení zmenám, pretože svet sa mení, či my chceme alebo nie. A zmena je život a my sme živá firma s budúcnosťou.

 • HĽADÁME ZMYSEL

  Robíme veci, ktoré majú zmysel. Dávajú zmysel nám, našim Zákazníkom a tým tvoríme dobrú komunitu.

Naša história

PRÍBEH SPOLOČNOSTI

Naša história

Máme za sebou 25 rokov úspešného života v oblasti vývoja, expertízy, výroby a predaja zvodičov prepätia do celého sveta. Od prvej ochrany BFG až po viac ako 600 typov výrobkov pre ochranu pred prepätím v mnohých aplikačných oblastiach nášho života. Od jedného zamestnanca po tím pozostávajúci z takmer 200 skvelých ľudí. Od niekoľkých štvorcových metrov výrobnej plochy po moderný areál s 6000 m2 . A pracujeme na tom, aby k úspešnej histórii patrila aj skvelá budúcnosť. Prioritou pre nás je na základe dlhodobých cieľov aktívne rozvíjať expertízu a biznis v oblasti prepäťových ochrán s celým naším tímom.
 • 1995

  Vstupujeme do sveta prepäťových ochrán. Jaromír Suchý zakladá spoločnosť SALTEK s.r.o. Vzniká prvá prepäťová ochrana SALTEK s názvom BFG

 • 1997

  Rozbiehame dlhodobú výrobnú a vývojovú kooperáciu s ABB: prepäťové ochrany SPD typu 3 integrované do zásuviek rôznych dizajnových tried.

 • 1999

  Uvádzame na trh novú generáciu prepäťových ochrán SPD typu 2 – triedy SLP s vyberateľnými modulmi.

 • 2004

  Predstavujeme svetu triedu FLP MAXI! Úplne novú technológiu kombinácie varistora a bleskoistky pre zvodiče prepätia SPD typu 1+2.

 • 2006

  Začíname výrobnú a vývojovú kooperáciu so Schneider Electric: SPD typu 1+2.

 • 2007

  Zakladáme spoločnosť SALTEK Slovakia s.r.o. pre predaj prepäťových ochrán na Slovensku.

 • 2008

  Inovujeme úspešnú triedu zvodičov prepätia SPD typu 1+2 FLP MAXI – v novej generácii s vyberateľnými modulmi a vstupujeme s ňou na trhy v Európe, Ázii a Afrike.

 • 2011

  Zavádzame robotickú výstupnú kontrolu prepäťových ochrán pre zabezpečenie 100% kvality.

 • 2014

  Získavame Red Dot Design ocenenie za dizajn ucelenej triedy zvodičov prepätia a prepäťových ochrán.

 • 2015

  Začíname predávať kompletne novú generáciu prepäťových ochrán pre signálové linky s vyberateľnými modulmi.

 • 2018

  Rozširujeme ponuku o novú perspektívnu skupinu výrobkov – Obmedzovače napätia pre elektrické trakčné systémy.

 • 2020

  Budujeme novú výrobnú a skladovaciu halu pre zefektívnenie výrobných a logistických procesov a zvýšenie kvality pracovného prostredia.