O spoločnosti

SALTEK® je poprednou českou spoločnosťou špecializujúcou sa na vývoj a výrobu prepäťových ochrán. Ponúka komplexný sortiment zvodičov bleskových prúdov a prepäťových ochrán typ 1 až 3 podľa ČSN EN 61643-11 a prepäťových ochrán pre informatiku, meranie a reguláciu a telekomunikácie.

Výrobky SALTEK® zaisťujú ochranu pred atmosférickým a technologickým prepätím a tým prinášajú bezpečnosť a bezproblémový chod technológií, strojov a spotrebičov v priemysle, telekomunikáciách, dátových centrách, kancelárskych budovách a v bežných domácnostiach.

SALTEK® pôsobí na českom trhu už od roku 1995. Sídlo firmy je v Ústí nad Labem.

Základom dynamického rozvoja firmy je vlastný vývoj výrobkov. Tím vývojových expertov a testovacie vývojové laboratórium sú vybavené unikátnymi prístrojmi a technológiami. Pre vývoj produktov sú používané najmodernejšie materiály, konštrukčné postupy, technológie a meracie metódy. Výroba je vybavená automatizovanými a robotickými pracoviskami.

SALTEK® klade důraz na kvalitu, ale i na design výrobků. Řada ochran proti přepětí s unikátním barevným značením byla oceněna designérskou cenou Red Dot® 2014.

SALTEK® ako moderná progresívna spoločnosť v oblasti elektrotechniky buduje svoj image na osobnej zodpovednosti zamestnancov za kvalitu a spokojnosť zákazníkov.

Našimi najdôležitejšími cieľmi sú obzvlášť:

  • Najvyššia technická úroveň výrobkov
  • Maximálna kvalita, bezpečnosť a spoľahlivosť výrobkov
  • Spokojní zákazníci

 

SALTEK® má zavedený integrovaný systém riadenia (IMS), podľa medzinárodných štandardov, ktorý sa skladá zo systému riadenia kvality podľa ČSN EN ISO 9001, systému riadenia ochrany životného prostredia podľa ČSN EN ISO 14001 a systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ČSN ISO 45001. Systém IMS je každoročne preverovaný externou audítorskou firmou TÜV NORD Czech.

Certifikáty

 
EUROPEAN UNION