Núdzové osvetlenie únikových ciest je povinnou súčasťou všetkých komerčných budov a na spoľahlivosti ich funkcie závisia ľudské životy. Konštrukcia systémov je v zásade dvojakého typu – s centrálnym napájaním a záložnou batériou alebo sekčnými autonómnymi svietidlami s interne zálohovanými zdrojmi.
Pri ochrane centrálne napájaného systému je potrebné sa riadiť pravidlami zonálnej ochrany podľa EN 62305-4, t.j. ošetriť najmä:
  • AC napájanie systému – je možné výhodne použiť kombinovanú prepäťovú ochranu FLP-B+C MAXI apod.
  • DC napájací systém – s ohľadom na napájací či nabíjací prúd je možné použiť paralelnú prepäťovú ochranu radu SLP (napr. SLP-075 VB pre najbežnejší systém 48 V), pri menších prevádzkových prúdoch (použitie LED a rozvodoch 24 V AC alebo DC) potom sériovú ochranu radu DP alebo DPF.
  • Svietidlá – dnes už bežne používané svietidlá s LED je možné chrániť špeciálnymi prepäťovými ochranami napr. typu DA-320-LED (v prípade, že je možné pre rozvody núdzového napájania použiť DC/AC striedač s výstupom 230 V)
  • Riadiace obvody – pokročilejšie systémy núdzového osvetlenia používajú pre komunikáciu medzi jednotlivými riadiacimi jednotkami, pre interakciu s inými systémami alebo pre automatické testovanie funkcie dátovú komunikáciu. Podľa druhu komunikačného rozhrania aplikujeme prepäťové ochrany radu DL (Ethernetová komunikácia), popr. rad BD/BDM/BDG (komunikácia RS-485 atp.)
  • Senzory a hlásiče – periférne prvky systému (t.j. senzory, hlásiče, indikátory atp.) chránime najmä pokiaľ sú umiestnené v nižších zónach LPZ ako je umiestnenie ich riadiacich jednotiek. Je možné vybrať vhodný typ z radu BD/BDM/BDG
 
Samostatné svietidlá s interným zálohovaním sa najčastejšie ošetrujú ochranou DA-320-LED.