Fotovoltaické systémy sú inštalované na veľmi exponovaných miestach, kde musia technológie počas svojej životnosti odolávať poveternostným vplyvom. Spoločnosť SALTEK® so svojimi komponentmi zaisťuje najlepšiu možnú ochranu pred transientnými javmi pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky po celú dobu životnosti technológie.


  • Ochrana pred prepätím na DC strane - Komponenty SALTEK® radu FLP-PV…. a SLP-PV… sú špeciálne navrhnuté na ochranu zariadenia na DC strane pred poškodením a výpadkami v dôsledku indukovaného prepätia alebo úderu blesku.
  • Ochrana pred prepätím na AC strane - Na ochranu citlivých striedačov na AC strane slúži veľmi výkonná ochrana radu FLP alebo SLP. Ich úlohou je ochrana AC výstupu citlivého striedača pred účinkami úderu blesku alebo prepätiach prichádzajúcich z AC siete 230/400 V.
  • Ochrana rozvodnej siete - Fotovoltaické systémy napojené na rozvodnú AC sieť 230/400 V je potrebné chrániť ako proti atmosférickým javom (bleskom) naindukovaných do rozvodnej siete, tak aj proti prepätiu vznikajúce na rozvodnej sieti pôsobením rôznych i vzdialených technológií napájaných z tejto siete. Veľmi výkonné ochrany SALTEK® rady FLP, SLP a DA spoľahlivo minimalizujú problémy s prepätím na distribučnej sieti 230/400 V.
  • Ochrana riadiacich a kontrolných obvodov - Riadiace a kontrolné obvody sú veľmi chúlostivé aj na malé hodnoty prepätia a preto je ich ochrana veľmi dôležitá, aby technológia zostala funkčná. Na ich ochranu slúži celá škála ochrán radov DM, BDM, DL atď.


Možnosti výberu pre rôzne projekty:

  • Ochrana pred prepätím na DC
  • Ochrana pred prepätím na AC
  • Systémy ochrany PV elektrární
  • Systémy ochrany PV technológií pre rodinné domy
  • Systémy ochrany PV technológií pre priemyselné objekty
  • Systémy ochrany pre ostrovné PV technológie