Fotovoltaické systémy sú inštalované na veľmi exponovaných miestach, kde musí technológia počas svojej životnosti odolávať poveternostným vplyvom. Spoločnosť SALTEK® so svojimi komponentmi zaisťuje najlepšiu možnú ochranu pred tranzientnými javmi pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky po celú dobu životnosti technológie.

 • Ochrana pred prepätím na DC strane
  • Naše komponenty rady FLP-PV…. a SLP-PV… sú špeciálne navrhnuté na ochranu zariadení na DC strane pred poškodením a výpadkami v dôsledku indukovaného prepätia alebo úderu blesku.
 • Ochrana pred prepätím na AC strane
  • Na ochranu citlivých striedačov na AC strane slúžia veľmi výkonné ochrany rady FLP alebo SLP. Ich úlohou je ochrana AC výstupu citlivého striedača pred účinkami úderu blesku alebo prepätí prichádzajúcich z AC siete 230/400 V.
 • Ochrana rozvodnej siete
  • Fotovoltaické systémy napojené na rozvodnú AC sieť 230/400 V je treba chrániť ako proti atmosférickým javom (bleskom) naindukovaných do rozvodnej siete, tak aj proti prepätiu vznikajúcemu v rozvodnej sieti pôsobením rôznych i vzdialených technológií napájaných z tejto siete. Veľmi výkonné ochrany SALTEK® rady FLP, SLP a DA spoľahlivo minimalizujú problémy s prepätím v distribučnej sieti 230/400 V.
 • Ochrana riadiacich a kontrolných obvodov
  • Riadiace a kontrolné obvody sú veľmi chúlostivé i na malé hodnoty prepätí a preto ich ochrana je veľmi dôležitá, aby technológia zostala funkčná. Na ich ochranu slúži celá škála ochrán rady DM, BDM, DL atd.

Možnosti výberu pre rôzne projekty:

 • Ochrana pred prepätím na DC
 • Ochrana pred prepätím na AC
 • Systémy ochrany PV elektrární
 • Systémy ochrany PV technológií pre rodinné domy
 • Systémy ochrany PV technológií pre priemyselné objekty
 • Systémy ochrany pre ostrovné PV technológie