Inštalácie verejného osvetlenia bývajú rozľahlé a dĺžky ich káblov dosahujú až stovky metrov. Tým sa zvyšuje riziko hlavne indukovaného prepätia od úderu blesku alebo porúch a spínania v distribučných a prenosových sieťach. Zároveň je verejné osvetlenie často umiestnené na vysokých stĺpoch, a tým rastie pravdepodobnosť priameho úderu blesku. V súčasnosti moderné osvetlenie vybavené svietidlami so zdrojmi LED, ktoré prináša úspory pri prevádzke, je veľmi citlivé na prepätie zásluhou riadiacej elektroniky. Preto je potrebné tieto svetelné systémy chrániť pred prepätím pomocou rôznych zvodičov prepätia a prepäťových ochrán.
  • Ochrana napájacej siete
    • Napájanie verejného osvetlenia je potrebné chrániť proti vplyvom prepätia, či už spínacieho, alebo atmosférického. Výkonné zvodiče prepätia SALTEK® radu FLP alebo prepäťové ochrany radu SLP spoľahlivo minimalizujú problémy s prepätím v distribučnej sieti.
  • Ochrana elektroniky svetelného zdroja
    • Na bezporuchovú prevádzku svietidla so zdrojmi LED je nutné eliminovať indukované prepätie pomocou prepäťovej ochrany pripojenej bezprostredne pred svetelný zdroj. Podľa jeho parametrov a oblasti použitia chránime pomocou DA-230-LED alebo SP T2+T3-320/Y-CLT-LED.
  • Ochrana riadiacich a kontrolných obvodov
    • Moderné svietidlá sú diaľkovo ovládané rôznymi komunikačnými technologickými zariadeniami (RS-485, Ethernet, GSM, Wi-Fi). Podľa typu komunikácie chránime pomocou prepäťových ochrán, napríklad radu BDM alebo DL.