Sortiment

Ochrany pred prepätím pre LED osvetlenie

Súčasné požiadavky na kvalitu osvetlenia a na energetickú hospodárnosť prinášajú nové technológie, a to predovšetkým technológie LED ( Light-Emitting Diode). Výrobcovia LED deklarujú dlhú životnosť, bezporuchovú prevádzku a nižšiu spotrebu energií. Tieto vlastnosti sú však vykúpené vyššou obstarávacou cenou. Aplikácia ochrany pred prepätím je teda praktickou nutnosťou. Čím ale také zariadenia chrániť? Ochranami pred prepätím (SPD), ktoré sú pre LED technológie určené.

Vyhľadať produkty filtrovaním

1 Najvyššie trvalé prevádzkové napätie

SPD pre LED osvetlenie