Tlačoviny

Katalógy a brožúry

Katalóg a firemný profil

 • Katalóg 2023 - 2024

  Katalóg 2023 - 2024

  Katalóg obsahuje podrobné informácie o celom sortimente ochrán pred prepätim spoločnosti SALTEK®. Vydanie 3/2023, 232 strán.

 • Prehľadový katalóg SALTEK 2023

  Prehľadový katalóg SALTEK 2023

  Všetko v kocke. Rýchly prehľad ponuky SALTEK® v jednotlivých oblastiach ochrán pred prepätím. Vydanie 3/2023, 40 strán.

 • Katalóg Obmedzovače napätie 2022

  Katalóg Obmedzovače napätie 2022

  Ochranné zariadenia, zamedzujúce výskytu nedovoleného vysokého dotykového napätia a obmedzujúce prepätie v jednosmerných aj striedavý trakčných sústavách. Vydanie 05/2022, 12 strán.

 • Firemný profil SALTEK

  Firemný profil SALTEK

  Kto je SALTEK® a jeho ponuka v skratke. Vydanie 03/2020, 6 strán.

Príručky

 • Komerčné prijímacie systémy R/TV/SAT/IPTV/WLAN

  Komerčné prijímacie systémy R/TV/SAT/IPTV/WLAN

  Príručka vás oboznámi s postupmi návrhu a inštalácie ochrán pred prepätím v oblasti anténnych systémov v rôznych odvetviach. Vydanie 11/2021, 12 strán.

 • Napájacie siete NN

  Napájacie siete NN

  Príručka obsahuje kompletné informácie ako správne navrhovať a inštalovať ochrany pred prepätím v sieťach NN 230/440 Vydanie 8/2023, 36 strán.

 • Slaboprúdové systémy

  Slaboprúdové systémy

  Príručka Vás zoznámi s postupmi návrhu a inštalácie ochrán pred prepätím v oblasti slaboprúdových systémov. Vydanie 07/2020, 44 strán.

 • Revízie

  Revízie

  Informácie o prístupe k revízii ochrán pred prepätím SALTEK® v sieťach 230/400 V. Vydanie 01/2020, 16 strán.

Riešenia pre jednotlivé aplikačné oblasti

 • Ochrana bezpečnostných systémov

  Ochrana bezpečnostných systémov

  Ako chrániť zabezpečovacie systémy pred prepätím? Vydanie 05/2022, 4 strany.

 • CCTV a IPTV kamery

  CCTV a IPTV kamery

  Ako chrániť kamerové systémy. Vydanie 05/2022, 4 strany.

 • Ochrana LED verejné osvetlenie

  Ochrana LED verejné osvetlenie

  Ochrana pred bleskom a prepätím. Vydanie 5/2022, 10 strán.

 • Elektromobilita

  Elektromobilita

  Ako chrániť nabíjacie stanice pred prepätím výrobkami SALTEK®. Vydanie 05/2022, 4 strany.

 • PV systémy

  PV systémy

  Riešenie ochrany pred prepätím pre PV systémy výrobkami SALTEK®. Vydanie 01/2023, 12 strán

 • Štruktúrované siete Ethernet

  Štruktúrované siete Ethernet

  Ochrana IP zariadenie pred prepätím. Vydanie 5/2022, 8 strán.

 • Ochrana rodinných domov

  Ochrana rodinných domov

  Riešenie ochrany pred prepätím v rodinnom dome výrobky SALTEK®. Vydanie 04/2022 8 strán.

 • Ochrana železničnej stanice a koľajovej cesty

  Ochrana železničnej stanice a koľajovej cesty

  Ako ochrániť železničné stanice a koľajové cesty pred prepätím výrobkami SALTEK®? To Vám priblíži táto brožúra. Vydanie 12/2021 12 strán.

 • Úložiska elektrickej energie

  Úložiska elektrickej energie

  Ako chrániť komponenty úložiska elektrickej energie a neohroziť tak jeho funkciu. Vydanie 12/2018, 4 strany.

 • Ochrana produktovodov a staníc katódovej ochrany

  Ochrana produktovodov a staníc katódovej ochrany

  Riešenie ochrany pred prepätím produktovodov a staníc katódovej ochrany výrobkami SALTEK®. Vydanie 12/2017, 8 strán.

 • Ochrana riadiacich systémov, SPD radu DF a DPF

  Ochrana riadiacich systémov, SPD radu DF a DPF

  Riešenie ochrany pred prepätím a vf rušením pre riadiace systémy technológií výrobkami SALTEK®, špeciálne SPD radu DF. Vydanie 02/2020, 8 strán.

Výrobkové letáky

 • FLP-PV1000/Y(S), FLP-PV1500/Y(S)

  FLP-PV1000/Y(S), FLP-PV1500/Y(S)

  SPD typu 1 a 2 - zvodič bleskových prúdov pre fotovolticke systémy. Vydanie 10/2022, 2 strany.