Sortiment

Ochrany pred prepätím zapojené v sieťach nízkeho napätia

Prepäťové ochrany chránia elektrické zariadenia pred poškodením vyšším prepätím, ako je zariadenie schopné zniesť. Za prepätie považujeme napätie, ktoré je oproti menovitému napätiu dvojnásobné. Nebezpečné je prechodné prepätie, ktoré dosahuje vysokú amplitúdu vo veľmi krátkom čase. Prepätie môže prenikať do systémov napájacím vedením NN, cez napájacie transformátory a obvody zariadenia, cez riadiace, meracie, dátové a telekomunikačné vedenie a linky senzorov, najmä ak sú umiestnené vonku budovy alebo na potrubí, koľajisku apod. V prípade ataku elektronického systému prepäťovým pulzom sa jednotlivé časti nechovajú izolovane, ale vzájomne sa ovplyvňujú, a to i napriek tomu, že nemusia byť galvanicky spojené. Prepätie si vždy hľadá cestu smerom k uzemneným častiam alebo do ďalších vedení predstavujúcich vzdialenú zem. Hlavné zásady riešenia ochrany pred pulzným prepätím sú: vonkajšia ochrana pred bleskom - hromozvodná sústava a vnútorná ochrana pred bleskom a prepätím – zariadenie prepäťovej ochrany. Prepäťové ochrany sa inštalujú na prechod jednotlivých LPZ, kde sú tiež pripojené na príslušné ekvipotenciálne vyrovnanie.

Vyhľadať produkty filtrovaním

1 Typ SPD

2 Menovité napätie

3 Typ siete

4 Impulzný výbojový prúd (10/350 µs)

5 Diaľková signalizácia

SPD - pre nízke napätie