Kamerové systémy predstavujú bežné bezpečnostné a monitorovacie zariadenia v rôznych aplikačných oblastiach, najmä pri ochrane dôležitých objektov (jadrové elektrárne, letiská, väznice, vojenské objekty, sledovanie štátnych hraníc, …) ale i v prípade monitoringu bežných priestorov (priemyselné objekty, parkoviská, diaľnice - mýtne brány, nádražia, športové arény a mnoho ďalších).
Systémy obsahujú citlivé a často drahé elektronické komponenty, ktoré sú vzájomne prepojené kabelážou zabezpečujúce napájanie a prenos obrazu či dát medzi koncovými senzormi a riadiacim systémom. Každá elektrická inštalácia je vystavená účinkom galvanických alebo elektromagnetických pulzov spôsobených úderom blesku alebo spínaním rôznych technologických zariadení. Pôsobenie prepäťových impulzov spôsobuje zvýšené namáhanie alebo zničenie elektronických obvodov kamerového systému a ďalších elektrických zariadení, čo veľmi skracuje ich životný cyklus a spoľahlivosť. Ďaleko väčšie škody však môžu byť spôsobené stratou alebo nedostupnosťou dôležitých informácií, ktoré systém poskytuje. Preto sa odporúča ochrana pred prepätím rôznymi typmi prepäťových ochrán pre obmedzenie účinkov prepätia na minimum a zabezpečenie bezproblémového chodu kamerových systémov.
 
  • Ochrana napájacej siete
    • Kamerové systémy sú napájané zo siete. Touto cestou môže dôjsť k zavlečeniu prepätia do technológie systému. Zvádzače prepätia SALTEK® radu FLP a prepäťové ochrany radu DA napr. s vf filtrom spoľahlivo minimalizujú problémy s prepätím v napájacej sieti.
  • Ochrana dátových liniek
    • ​ Pri použití kamier s digitálnym prenosom obrazu (IP kamery) nesmie byť napájanie kamier ani prenášané dáta prepätím ohrozené. V závislosti od použitej technológie komunikácie odporúča SALTEK® prepäťové ochrany radu DL pre ochranu dátových i PoE liniek (popr. DM) pre obmedzenie možných problémov súvisiacich s prepätím.
  • Ochrana koaxiálnych liniek
    • Staršie (alebo bezlatenčné) analógové systémy používajú pre prenosy koaxiálne káble. Tu je optimálne použitie vhodnej kombinácie koaxiálnych SALTEK® ochrán radu FX a SXN, popr.