Sortiment

Ochrany pred prepätím v telekomunikačných a signalizačných sieťach

Hlavnou zásadou pri ochrane proti prepätiu je okrem iného komplexnosť ochrán. Nestačí chrániť len napájacie vedenie, ale všetky vstupy i výstupy do objektu – teda i dátové, signálové a telekomunikačné linky, ktoré sa môžu stať vodičom prepätia. Dátové, signálové a telekomunikačné linky často zabezpečujú kritickú infraštruktúru, ktorá je vo väčšine prípadov celkom nevyhnutná pre bezpečný chod firiem. Preto je ich spoľahlivosť a prevádzkyschopnosť kľúčová.

Vyhľadať produkty filtrovaním

1 typ siete

2 Umiestnenie SPD

3 Prevedenie

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky