V rodinných alebo panelových domoch sa nachádza veľké množstvo citlivých technológií (automatické kotolne, satelit, prístupové systémy, EZS, EPS atd.). Nároky kladené na tieto technológie z hľadiska spoľahlivosti a správneho fungovania sú značné. S výrobkami SALTEK® je ich spoľahlivosť podstatne zvýšená a ich činnosť je bezpečnejšia.

 • Ochrana napájacích sietí rodinných a bytových domov

  • Komponenty SALTEK® zabezpečujú ochranu napájacej siete 230/400V pred účinkami blesku a prepätia a tým zvyšujú životnosť a zabezpečujú bezporuchovú prevádzku technológií pripojených k tejto sieti
 • Ochrana anténnych systémov a technológií

  • Komponenty SALTEK® pre anténne systémy rady FX, HX, ZX, SX zabezpečujú ochranu satelitných, televíznych a rozhlasových technológií pred účinkami blesku a tým minimalizujú problémy s nefunkčnosťou technológií.

 • Ochrana zabezpečovacích a komunikačných liniek
  • Komponenty SALTEK® rady DM, DL, DP určené pre zabezpečovaciu a komunikačnú techniku používanú v rodinných a bytových domoch podstatne zvyšujú spoľahlivosť a bezporuchovú prevádzku týchto technológií.

Možnosti výberu pre rôzne projekty:

 • Ochrana napájacej siete 230/400 V pred prepätím bez možnosti umiestnenia SPD do nemeranej časti (pred elektromer)
 • Ochrana napájacej siete 230/400 V pred prepätím s možnosťou umiestnenia SPD do nemeranej časti (pred elektromer)
 • Ochrana anténnych systémov pred prepätím
 • Ochrana EZS, EPS, prístupových systémov, telekomunikačných liniek atď. pred prepätím
 • Ochrana TZB (kúrenie, klimatizácia atd.) pred prepätím