SPD

SP-T2+T3-320/Y-CCC-LED

Objednávacie číslo: A06245

signalizácia poruchy prerušením napájania

  • prepäťová ochrana predovšetkým pre LED svietidlá
  • inštalácia do rozvodov nn v blízkosti chráneného zariadenia
  • taktiež pre zariadenia umiestnené vo vonkajšom prostredí s vysokým stupňom rizika poškodenia od prepätia (podľa IEEE C62.41.2)

Technické parametre

Názov parametra Hodnota parametra
Typ SPD T2,T3
Menovité napätie Un 230 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie Uc 320,00 V AC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C IL 10,000 A
Typ siete TT|TN
Maximálne predistenie 32 A gL/gG nebo C 32 A
Menovitý skratový prúd ISCCR 3,0 kA
Reziduálny prúd IPE 0,004 mA
Menovitý výbojový prúd (8/20 µs) L-N In 5,00 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 µs) N-PE In 5,00 kA
Maximálny výbojový prúd (8/20 µs) L-N Imax 10,00 kA
Maximálny výbojový prúd (8/20 µs) N-PE Imax 10,00 kA
Skúšobné napätie L-N Uoc 10,0 kV
Skúšobné napätie L-PE Uoc 10,0 kV
Skúšobné napätie N-PE Uoc 10,0 kV
Napäťová ochranná hladina mód L-N Up 1,30 kV
Napäťová ochranná hladina mód L-PE Up 1,50 kV
Napäťová ochranná hladina mód N-PE Up 1,50 kV
Doba odozvy L-N ta 25 ns
Doba odozvy N-PE ta 100 ns
TOV 5 s L-N 335 V
TOV 5 s L-PE 440 V
TOV charakteristika (TOV 5 s) výdržný
TOV 120 min L-N 440 V
TOV charakteristika (120 min) výdržný
TOV 200 ms L-PE 1 455 V
TOV 200 ms N-PE 1 200 V
TOV charakteristika (TOV 200 ms) bezpečne poruchová
Signalizácia poruchy strata napätie, tmavo sivé sfarbenie indikačného poľa
Stupeň kritia IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max) -40 / 80 °C
Rozsah vlhkosti 5 - 95 %
Spĺňa požiadavky normy STN EN 61643-11:2013-08
Trieda ETIM EC000942
Colná nomenklatúra 85363030
EAN 8595090562450

Súbory na stiahnutie

  • Rozmery produktu

  • Schéma zapojenia