Prepäťovej ochrany pre systémy riadenia, merania a regulácie

Objednávacie číslo:
A05550
zvodič bleskových prúdov pre 2 dvojžilové telekomunikačné alebo signálové linky, inštalácia na vstupe do budovy, max. 70 V
Objednávacie číslo:
A05554
zvodič bleskových prúdov pre 2 dvojžilové plávajuce telekomunikačné alebo signálové linky, inštalácia na vstupe do budovy, max. 70 V
Objednávacie číslo:
A05551
zvodič bleskových prúdov pre 2 dvojžilové telekomunikačné alebo signálové linky, inštalácia na vstupe do budovy, max. 180 V
Objednávacie číslo:
A05555
zvodič bleskových prúdov pre 2 dvojžilové plávajuce telekomunikačné alebo signálové linky, inštalácia na vstupe do budovy, max. 180 V
Objednávacie číslo:
A05821
zvodič bleskových prúdov pro telekomunikační a signálové linky, inštalácia na vstupe do budovy, max. 70 V
Objednávacie číslo:
A05822
zvodič bleskových prúdov pro telekomunikační a signálové linky, inštalácia na vstupe do budovy, max. 180 V
Objednávacie číslo:
A06467
Zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou až štvoržilových tienených plávajúcich signálových liniek, inštalácia na vstupe do...
Objednávacie číslo:
A06469
Zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou tienených dvojžilových plávajúcich signálových liniek, inštalácia na vstupe do budovy...
Objednávacie číslo:
A06472
Zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou 2 tienených dvojžilových plávajúcich signálových liniek,inštalácia na vstupe do budovy...
Objednávacie číslo:
A06475
Zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou až štvoržilových plávajúcich tienených signálových liniek, inštalácia na vstupe do...
Objednávacie číslo:
A06477
Zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou tienených dvojžilových plávajúcich signálových liniek, inštalácia na vstupe do budovy...
Objednávacie číslo:
A06480
Zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou 2 tienených dvojžilových plávajúcich signálových liniek,inštalácia na vstupe do budovy...

Stránky