HX

Objednávacie číslo:
A06703
zvodič bleskových prúdov pre koaxiálne vedenie, inštalácia na vstupe do budovy, do 250V DC, N 50 Ohm, medzná frekvencia 3,5 GHz
Objednávacie číslo:
A06704
zvodič bleskových prúdov pre koaxiálne vedenie, inštalácia na vstupe do budovy, do 250V DC, N 50 Ohm, medzná frekvencia 3,5 GHz
Objednávacie číslo:
A03405
zvodič bleskových prúdov pre koaxiálne vedenie (anténne napájače), inštalácia na vstupe do budovy, do 70 V DC, N 50 Ohmov, medzná frekvencia 3,8 GHz
Objednávacie číslo:
A03346
zvodič bleskových prúdov pre koaxiálne vedenie (anténne napájače) inštalácia na vstupe do budovy, do 70 V DC, N 50 Ohm, medzná frekvencia 3,8 GHz
Objednávacie číslo:
A04134
zvodič bleskových prúdov pre koaxiálne vedenie, inštalácia na vstupe do budovy, do 70 V DC, SMA 50 Ohm, medzná frekvencia 3,8 GHz
Objednávacie číslo:
A03511
zvodič bleskových prúdov pre koaxiálne vedenie (anténne napájače), inštalácia na vstupe do budovy, do 180 V DC, N 50 Ohm, medzná frekvencia 3,8 GHz
Objednávacie číslo:
A03510
zvodič bleskových prúdov pre koaxiálne vedenie (anténne napájače), inštalácia na vstupe do budovy, do 180 V DC, N 50 Ohm, medzná frekvencia 3,8 GHz
Objednávacie číslo:
A06555
Zvodič bleskových prúdov pre koaxiálne vedenia (anténne napájače), inštalácia na vstupe do budovy, do 360 V DC, N 50 Ohm, medzná frekvencia 2,3 GHz
Objednávacie číslo:
A06556
Zvodič bleskových prúdov pre koaxiálne vedenia (anténne napájače), inštalácia na vstupe do budovy, do 360 V DC, N 50 Ohm, medzná frekvencia 2,3 GHz