HX

Objednávacie číslo:
A03405
zvodič bleskových prúdov pre koaxiálne vedenie (anténne zvody), inštalácia na vstupe do budovy, do 70 V DC, N 50 ohm, medzná frekvencia 3,5 GHz
Objednávacie číslo:
A03346
zvodič bleskových prúdov pre koaxiálne vedenie (anténne zvody), inštalácia na vstupe do budovy, do 70 V DC, N 50 ohm, medzná frekvencia 3,5 GHz
Objednávacie číslo:
A03511
zvodič bleskových prúdov pre koaxiálne vedenie (anténne zvody), inštalácia na vstupe do budovy, do 180 V DC, N 50 ohm, medzná frekvencia 3,5 GHz
Objednávacie číslo:
A03510
zvodič bleskových prúdov pre koaxiálne vedenie (anténne zvody), inštalácia na vstupe do budovy, do 180 V DC, N 50 ohm, medzná frekvencia 3,5 GHz
Objednávacie číslo:
A06555
Zvodič bleskových prúdov pre koaxiálne vedenia (anténne zvody), inštalácia na vstupe do budovy, do 360 V DC, N 50 ohm, medzná frekvencia 1,8 GHz
Objednávacie číslo:
A06556
Zvodič bleskových prúdov pre koaxiálne vedenia (anténne zvody), inštalácia na vstupe do budovy, do 360 V DC, N 50 ohm, medzná frekvencia 1,8 GHz