VLD třídy 1 (SCG)

SCG-250-250-R01

Objednací číslo: A06154

omezovač napětí, VLD třídy 1, VLD typ F (VLD-F)

 • VLD se používá k omezení nepřípustně vysokých hodnot dotykového napětí objevujícího se na vodivých neživých částech drážní infrastruktury v případě poruchy (zkrat) v elektrických trakčních AC i DC systémech, a tím k zajištění ochrany osob, které mohou přijít do kontaktu s uvedenými částmi
 • v případě poruchového spojení mezi živou částí napájení trakčního systému a vodivé neživé části (např. při pádu trolejového vedení) VLD chrání tím, že se stane vodivým zkratem mezi touto částí a zpětným obvodem a následně vzniklý zkratový proud způsobí odpojení napájecí stanice
 • SCG se zapojuje mezi chráněný objekt a zpětný obvod
 • v případě přetížení způsobeného nadproudem překračujícím výdržný limit VLD, který může poškodit ochranný prvek, reaguje vnitřní zkratovací zařízení jeho sepnutím do trvalého zkratu mezi svorkami VLD
 • integrovaný svodič přepětí účinně eliminuje vysoké pulzní přepětí indukované do elektrické trakční soustavy nebo drážní technologie úderem blesku
 • snadná montáž, instalace na chráněné zařízení

Technické parametry

Název parametru Hodnota parametru
Třída VLD podle ČSN EN 50526-2 1
Typ VLD podle ČSN EN 50122-1 F
Zkratový proud (@ 300 ms) ISCC 5,0 kA
Svodový proud při Uw IL < 1 μA
Výdržné napětí Uw 130,00 V
Impulz velkého náboje (10/350) Iimp-hc 50,00 kA
Atmosférický proudový impulz (8/20) Iimp-n 100,00 kA
Impulz vysokého proudu (8/20) Iimp-high 100,00 kA
Jmenovité spouštěcí DC napětí* UTn 250 V
Maximální zbytkové napětí při Ir URES 25,00 V
Maximální zbytkové napětí při Iw URES 80,00 V
Okamžité spouštěcí napětí* UTi 250,00 V
Krátkodobý výdržný proud (@ 60 ms) Iw 1,0 kA
Doba odezvy ta 10 000 ns
Stupeň krytí IP 67
Rozsah provozních teplot (min/max) -40 / 70 °C
Splňuje požadavky normy ČSN EN 50122-1, ČSN EN 50526-2
Hmotnost 0,84 kg
Třída ETIM EC002496
Celní nomenklatura 85363030
EAN 8595090561545
*v ionizovaném módu

Soubory ke stažení

 • Rozměry
  produktu

 • Schéma
  zapojení