Projekt FV systém FV systém SALTEK s.r.o. s registračním číslem CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001146 je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 71,9 kW sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde realizací projektu ke snížení odběru elektrické energie, snížení provozních nákladů firmy a zlepšení životního prostředí.