V rodinných i bytových domech a zejména v komerčních budovách se nachází velké množství citlivých technologií (automatické kotelny, satelit, přístupové systémy, EZS, EPS, datové sítě, atd.). Nároky kladené na tyto technologie z hlediska spolehlivosti a správného fungování jsou velmi vysoké. S výrobky SALTEK® je jejich spolehlivost podstatně zvýšena a jejich činnost je bezpečnější.
  • Ochrana napájecích sítí rodinných i bytových domů a komerčních budov - Komponenty SALTEK® zabezpečují ochranu napájecí sítě 230/400 V před účinky blesku a přepětí a tím zvyšují životnost a zabezpečují bezporuchový provoz technologií připojených k této síti.
  • Ochrana anténních systémů a technologií - Komponenty SALTEK® pro anténní systémy řady FX, HX, ZX, SX zabezpečují ochranu satelitních, televizních a rozhlasových technologií před účinky blesku a tím minimalizují problémy s nefunkčností technologií a ztráty poškozením technologií.
  • Ochrana zabezpečovacích a komunikačních linek - Komponenty SALTEK® řady DM, DL, DP určené pro zabezpečovací a komunikační techniku používanou v rodinných a bytových domech i komerčních budovách podstatně zvyšují spolehlivost a bezporuchový provoz těchto technologií.

Možnosti výběru pro různé projekty:

  • Ochrana napájecí sítě 230/400 V před přepětím bez možnosti umístění SPD do neměřené části (před elektroměr)
  • Ochrana napájecí sítě 230/400 V před přepětím s možností umístění SPD do neměřené části (před elektroměr)
  • Ochrana anténních systémů před přepětím
  • Ochrana EZS, EPS, přístupových systémů, telekomunikačních linek atd. před přepětím
  • Ochrana TZB (vytápění, klimatizace atd.) před přepětím