Sortiment

Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí

Přepěťové ochrany chrání elektrická zařízení před poškozením přepětím vyšším, než je zařízení schopno snést. Za přepětí považujeme napětí, které je oproti jmenovitému napětí dvojnásobné. Nebezpečné je přechodné přepětí, které dosahuje vysokých amplitud ve velmi krátkém čase. Přepětí může pronikat do systémů napájecím vedením nn, přes napájecí transformátory a obvody zařízení, přes řídicí, měřicí, datové a telekomunikační vedení a linky čidel, zejména jsou-li umístěny vně budovy nebo na potrubí, kolejišti apod. V případě ataku elektronického systému přepěťovým pulsem se jednotlivé části nechovají izolovaně, ale vzájemně se ovlivňují, a to i přesto, že nemusí být galvanicky spojeny. Přepětí si vždy hledá cestu směrem k uzemněným částem nebo do dalších vedení představujících vzdálenou zem. Hlavní zásady řešení ochrany před pulsním přepětím jsou: vnější ochrana před bleskem - hromosvodná soustava a vnitřní ochrana před bleskem a přepětím –zařízení přepěťové ochrany. Přepěťové ochrany se instalují na přechod jednotlivých LPZ, kde jsou také připojeny na příslušné ekvipotenciální vyrovnání.

Vyhledat produkty filtrováním

1 Typ SPD

2 Jmenovité napětí

3 Typ sítě

4 Impulsní výbojový proud (10/350 µs)

5 Dálková signalizace

SPD pro nízké napětí