Moderní televize, počítače, či zabezpečovací systémy jsou dnes již běžnou součástí jak malého rodinného domku, tak luxusní vily. To vše ale dokáže zničit úder blesku a přepětí přicházející po vedení.

Množství elektroniky v rodinných domech každým dnem vzrůstá. Pokud chcete sledovat televizi, surfovat na internetu, automaticky řídit tepelnou pohodu, či mít funkční EZS a bezproblémově používat další elektronická zařízení, je potřeba zabezpečit dům a tím i tato zařízení před atmosférickými jevy. Zabráníte jejich poškození nebo úplnému zničení a získáte životní pohodu. Nejběžnějším atmosférickým jevem jsou právě údery blesku do budovy i mimo ni a vznik pulzního přepětí šířícího se po vedení, a nejen po něm.

Čím chránit?

Ochranami před přepětím (SPD)

Úroveň současné techniky umožnuje kvalitní ochranu elektronických a elektrických zařízení proti účinkům nebezpečného pulzního přepětí. Tímto prostředkem jsou ochrany před přepětím různých typů dle použití. Zařízení lze navíc chránit nejenom proti destrukčnímu účinku pulzu s velkou energií, ale i proti účinkům vysokofrekvenčního rušení. Nechráněné elektrické rozvody, datové a další sítě představují vždy značné riziko pro připojená zařízení a jejich uživatele. Instalace ochran před přepětím je především prevencí proti možným škodám. Náklady na ochrany jsou pouze zlomkem procenta pořizovací hodnoty chráněných zařízení a jsou zanedbatelné z pohledu možných škod vlivem nefunkčních technologií v budově.

  • Vstup vedení NN do domu: základní ochrana napájení rodinných domů. Instaluje se do hlavního rozvaděče.
  • EZS, EPS, regulace kotle: SDP typu 3 s vysokofrekvenčním filtrem k ochraně napájení 230 V EZS, EPS, automatiky kotlů apod. Instaluje se těsně k chráněnému zařízení.
  • Telefon, internet: dvoustupňová přepěťová ochrana analogové telefonní linky včetně linek ADSL, VDSL (internet), popř. zásuvkový adaptér kombinující přepěťovou ochranu tel. linky a ochranu 230 V zásuvky.
  • TV, SAT, anténní svody: zásuvkový adaptér, kombinovaná ochrana 230 V a koaxiálního svodu, k ochraně TV přijímače, DVD apod. Případně s integrovaným vf odrušovacím filtrem pro zvlášť citlivá zařízení. svodiče bleskových proudů k ochraně koaxiálního vedení pro TV a SAT přijímače. Instaluje se mezi anténu a anténní zesilovač (rozbočovač) do místa, kde koaxiální svod vstupuje do domu.
  • Klimatizace, vyhřívání okapů, ochrana vstupů zařízení umístěných vně domu, např. venkovní osvětlení, pohon vrat, čerpadlo ve studni, zavlažování zahrady, apod.: SPD typu 1+2 k ochraně napájení zařízení často umisťovaných vně domu nebo na jeho střeše.
  • Fotovoltaické panely/měnič, technologie pro efektivní využití energie z obnovitelných zdrojů: SPD PV typu 2 pro instalaci ve stejnosměrných obvodech fotovoltaických systémů (solárních článků), k ochraně stejnosměrného vstupu měniče DC/AC.
  • Zásuvky: SPD typu 3 v modulech pro dodatečnou montáž nebo zásuvky s integrovanou SPD typu 3, pro ochranu všech připojených zařízení před malými pulzními přepětími zkracujícími dobu životnosti elektroniky.
  • Kamerový systém: k ochraně vstupů kamerových linek. Instaluje se na vstupy kamerových linek do datového rozvaděče (racku), záznamového zařízení nebo PC.
  • IPTV, internet (přes WLAN): dvoustupňová ochrana Ethernetu včetně ochrany PoE.