Sortiment

Zařízení omezující napětí (VLD) pro drážní a jiné aplikace

Zásadními problémy elektrifikovaných drah jsou unikající bludné proudy, poškozující infrastrukturu v okolí drah a také riziko životu nebezpečných dotykových potenciálů, které se mohou objevit na neživých částech drážní infrastruktury při poruše i běžném provozu drážních vozidel a ohrozit tak nejen cestující a zaměstnance drah, ale i elektrické a elektronické drážní technologie. Důmyslné ochranné prvky omezovačů napětí (VLD) jsou schopny okamžitě na nebezpečné stavy reagovat a chránit osoby, zvířata i technologie a zajistit tak bezpečný provoz v každé provozní i poruchové situaci.

Vyhledat produkty filtrováním

1 Typ VLD

2 Třída VLD

VLD - pro trakce