Jedním z hlavních směrů rozvoje zdrojů obnovitelné energie jsou větrné elektrárny. Pro svoji optimální funkci potřebují umístění na vyvýšených místech v krajině a dostatečné rozměry rotoru a jeho výšku nad terénem. To však současně zvyšuje riziko přímého úderu blesku do takto umístěné stavby a tím poškození elektrických a elektronických součástí technologie vzniklými přepěťovými pulzy. Dalším nebezpečím mohou být výboje s původem ve statické elektřině, která vzniká prouděním vzduchu a rotujícími částmi elektrárny. Pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu větrné elektrárny je třeba zajistit přepěťovou ochranu jeho hlavních funkčních částí, zejména:

  • Generátor a frekvenční měnič – nejčastěji lze použít přepěťové ochrany řady SLP s vyšším pracovním napětím (např. SLP-600). Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně v případě, že generátor a následné konvertory jsou umístěny odděleně (generátor v gondole věže a konvertor v základně věže)
  • Řídící jednotka – podle typu rozhraní vstupů a výstupů řídící jednotky lze volit vhodné přepěťové ochrany nejčastěji z řad BD/BDM/BDG, popř. DL, komunikuje-li ŘJ se vzdálenými prvky prostřednictvím Ethernetu
  • Podpůrné jednotky (meteostanice atp.) vyžadují ošetření přepěťovou ochranou dle své konstrukce a použitých rozhraní – nejčastěji z řady BD/BDM/BDG pro signálové linky, popř. RS-485 data nebo řady DL pro Ethernetovou komunikaci
  • Připojení do veřejné rozvodné sítě – energetický výstup z elektrárny nesmí zavádět žádné přepěťové pulzy do veřejné sítě. Proto je třeba toto rozhraní ošetřit aplikací přepěťových ochran. S výhodou lze použít kombinovanou ochranu typu 1+2 FLP-B+C MAXI