Instalace veřejného osvětlení bývají rozlehlé a délky jejich kabelů dosahují až stovek metrů. Tím se zvyšuje riziko hlavně indukovaného přepětí od úderu blesku nebo poruch a spínání v distribučních a přenosových sítí. Zároveň je veřejné osvětlení často umístěno na vysokých sloupech, a tím roste pravděpodobnost přímého úderu blesku. Moderní osvětlení vybavené svítidly s LED zdroji, které přináší úspory při provozu, je velmi citlivé, díky řídicí elektronice, na přepětí. Proto je potřebné tyto světelné systémy chránit před přepětím pomocí různých svodičů přepětí a přepěťových ochran.

  • Ochrana napájecí sítě - Napájení veřejného osvětlení je třeba chránit proti vlivům přepětí, ať už spínacího nebo atmosférického. Výkonné svodiče přepětí SALTEK® řady FLP nebo přepěťové ochrany řady SLP spolehlivě minimalizují problémy s přepětím v distribuční síti.
  • Ochrana elektroniky světelného zdroje - Pro bezporuchový provoz svítidla s LED zdroji je nutné eliminovat indukované přepětí pomocí přepěťové ochrany připojené bezprostředně před světelný zdroj. Podle jeho parametrů a oblasti použití chráníme pomocí DA-230-LED nebo SP T2+T3-320/Y-CLT-LED.
  • Ochrana řídicích a kontrolních obvodů - Moderní svítidla jsou dálkově ovládána různými komunikačními technologickými zařízeními (RS-485, Ethernet, GSM, Wi-Fi). Podle typu komunikace chráníme pomocí přepěťových ochran například řady BDM nebo DL.