Elektronické zabezpečovací systémy, jak samotný název napovídá, jsou nedílnou součástí všech důležitých systémů. Zabezpečují kritickou infrastrukturu, data, technologické celky atd. a tím nepřímo i bezpečnost osob, důležité procesy, výrobu, majetek atp. Nejen v tomto smyslu je jejich spolehlivost a provozuschopnost klíčová. To je také hlavním důvodem pro jejich ochranu. Často jde o složité a rozsáhlé systémy s délkami připojovacích kabelů v řádech stovek metrů a tak indukované přepětí může způsobit nejen falešné poplachy, ale i trvalé poškození infrastruktury systému. Z pohledu principu komplexní přepěťové ochrany je třeba chránit:
  • Napájecí zdroje a rozvody - v případě AC napájení koordinovanou ochranou FLP-B+C MAXI, popř. FLP-12,5 v kombinaci s SPD typu 3 bezprostředně u chráněné technologie (řada DA). V případech, kdy hrozí vliv průmyslového rušení, je doporučeno použít SPD typu 3 s integrovaným vf filtrem. Pro ochranu rozvodů DC napájení doporučujeme novou řadu ochran DF a DPF.
  • Senzory a slaboproudé signalizační smyčky - klíčové je nasazení přepěťových ochran zejména všude tam, kde připojovací vedení senzorů přichází k centrálnímu systému zvenčí (tj. ze zóny LPZ 0), neboť tam je riziko zavlečení nebezpečných pulzů největší. Tyto obvody chráníme svodiči přepětí typu ST1, popř. kombinovanými ochranami ST1+2+3 – např. výběrem z řad BD, BDM či BDG. Tyto řady poskytují široký sortiment typů pro různé specifické aplikace jak z pohledu pracovního napětí, tak i způsobu ochrany (proti podélnému, příčnému či kombinovanému přepětí).
  • Datové linky - sofistikovanější systémy EZS používají přenos dat pro komunikaci nejen mezi centrálními jednotkami, ale často i pro komunikaci s periferními prvky (inteligentní senzory, podřízené jednotky, PLC, kamery atp.) a vyžadují pozornost i z hlediska ochrany proti přepětí. V závislosti na druhu komunikačního rozhraní a přenášených dat je třeba osadit linky ochranami pro komunikaci typu RS (nejčastěji RS-485) či jiné (M-Bus, Modbus, CAN-Bus atp.) výběrem z několika typů řad BD, BDM či BDG. Komunikační linky na bázi IP osazujeme řadou DL.