Telekomunikace se staly “nervovým systémem” moderní doby, kde komunikace jsou klíčovým prvkem vstupujícím do všech oblastí našeho života. Jejich kolaps může způsobit kritické ztráty na životech i majetku či způsobit další škody. Proto je nutné jejich technologie chránit před atmosférickým nebo průmyslovým přepětím, které je fatálně ohrožují. Nebezpečí pro telekomunikační technologie je často umocněno přítomností blízké věže, umístěné na vyvýšeném místě, která funguje jako velký bleskosvod. Při úderu blesku dochází vlivem extrémního bleskového proudu (až 200kA) k silným elektromagnetickým pulzům, obrovským potenciálovým rozdílům na krátkých vzdálenostech (až stovky kV/m) a vysokým vybíjecím proudům. Ty spolehlivě ničí citlivé elektronické obvody i infrastrukturu až do vzdálenosti několika kilometrů.

SALTEK® nabízí komplexní řešení přepěťové ochrany pro všechny typy telekomunikačních sektorů:
 • Radiokomunikace včetně TV a rozhlasového vysílání
 • Mobilní operátoři (GSM, GSM-R, LTE, 5G, …)
 • Datové přenosy – Ethernet, datacentra, strukturované sítě, …
 • Řízení letového provozu a vojenské telekomunikace
 • Dopravní telematika
 • Satelitní komunikace
 • Komerční přijímací technika
 • Další
Komplexní přepěťová ochrana telekomunikačních systémů znamená zejména ošetření těchto bran:
 • AC/DC napájení – s výhodou lze využít kombinovaných ochran typu FLP-B+C MAXI nebo FLP-12,5 pro ochranu AC napájení, resp. ochran řady DPF pro DC napájecí systémy
 • BTS, vysílače a transceivery – vysokofrekvenční vysílací porty lze ošetřit proti přepětí koaxiálními ochranami řady HX a ZX (50 Ω), satelitní komunikační porty pak vhodnou kombinací ochran řady FX a SXN (75 Ω). Zvláštní pozornost je třeba věnovat BTS transceiverům pro mobilní komunikace (GSM, LTE, 5G) a dalším systémům, které sdílí blízká kmitočtová pásma pro vysílání i příjem. Pro tyto aplikace nabízí SALTEK® speciálně konstruované ochranné prvky s extrémně nízkou úrovní pasivních intermodulačních produktů (PIM) pro zachování maximálního odstupu rušivých intermodulačních produktů. Správnému výběru ochrany pro moderní digitální modulační metody je věnována zvláštní kapitola v příručce.
 • Přijímače – neustále se zvyšující citlivost radiokomunikačních přijímačů způsobuje větší náchylnost vstupních portů na poškození přepětím. Technologické součástky pracující s užitečnými signály v řádech mikrovoltů (i nižších) nejsou odolné vůči dynamickým kilovoltovým přepěťovým pulzům a je třeba je chránit. SALTEK® nabízí pro profesionální i komerční přijímače sadu účinných přepěťových ochran (HX, ZX, FX, SXN) s výbornými vysokofrekvenčními vlastnostmi až do kmitočtů 3,8 GHz.
 • RET – systémy LTE a 5G používají pokročilé techniky elektronického ovládání vyzařování antén (tzv. RET), které jsou fyzicky v podstatě kombinací DC napájení a datové linky RS-485. Umístění na nejvyšších bodech telekomunikačních věží s sebou nese potřebu ochrany zejm. před atmosférickým přepětím. Pro maximální zjednodušení instalace SALTEK® nabízí univerzální ochranu RET, která je zpětně kompatibilní pro všechny verze standardů AISG.
 • Mikrovlnné rádiové spoje – pro moderní „all outdoor“ spoje SALTEK® nabízí portfolio ochran řady DL – Ethernetové ochrany s propustností dat až do 10 Gbps a současně s integrovanou ochranou napájení PoE (všechny standardy). Pro klasické „split“ spoje pak lze jednoduše využít vhodný typ koaxiální ochrany řady HX nebo SXN.
 • Datové sítě – pro běžné Ethernetové linky nebo strukturovanou kabeláž (včetně PoE) lze použít řadu datových ochran DL.
 • Podpůrné technologie – telekomunikace, coby klíčová infrastruktura, používají také široké spektrum podpůrných technologií (EPS, EZS, klimatizace, kamerové systémy, …), které je nutné chránit proti přepětí. Důvodem není jen jejich vlastní ohrožení, ale častěji riziko přenosu přepětí na telekomunikační technologie jejich prostřednictvím v případě, že jejich ochrana je zanedbána.