Společně s rychlým vývojem obnovitelných zdrojů elektrické energie a chytrých sítí roste požadavek na efektivní akumulaci elektrické energie, kterou zajišťují rozvíjející se úložiště elektrické energie různé velikosti. Úložiště je třeba chránit před přepětím pro jejich bezproblémový provoz a investiční náročnost.

  • Ochrana napájecí sítě - Úložiště je zpravidla napájeno z obnovitelného zdroje nebo ze sítě. Touto cestou může dojít k zavlečení přepětí do technologie úložiště. Výkonné svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí SALTEK® řady FLP a přepěťové ochrany řady SLP spolehlivě minimalizují problémy s přepětím v napájecí síti.
  • Ochrana datových linek - Během nabíjení/vybíjení je potřeba komunikace mezi součástmi technologie úložiště. Přenášené informace nesmí být přepětím ohroženy. V závislosti na použité technologii komunikace doporučuje SALTEK® přepěťové ochrany řad DL, DM pro omezení možných problémů v souvislosti s přepětím.