V dnešní době jsou datová centra nebo serverovny nezbytnou součástí běžného života. Zde se shromažďují a ukládají data a informace životně důležité pro chod firem, sociálních sítí a dalších subjektů. Jakákoli porucha s sebou přináší obrovské technické problémy a také obchodní a finanční ztráty.

  • Ochrana proti přepětí v napájecí síti - Pro chod datových center nebo serveroven je velice důležité, aby se po napájecí síti 230/400V k technologii nedostalo přepětí, které by mohlo způsobit poškození nebo nefunkčnost technologie. Pro minimalizaci těchto problémů disponuje SALTEK® ucelenou řadou svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran.
  • Ochrana proti přepětí na signálových a datových linkách - Metalická vedení signálových a datových linek jsou velice choulostivá na indukované přepětí, které je schopno zničit signálové nebo datové vstupy do technologie a tím způsobit jak materiálové škody (oprava technologie), tak i nepřímé finanční škody způsobené chybou technologie tj. např. ztráta dat. SALTEK® disponuje širokou škálou ochran pro různé datové a signálové linky.