Kamerové systémy představují běžná bezpečnostní a monitorovací zařízení v různých aplikačních oblastech, zejména při ochraně důležitých objektů (jaderné elektrárny, letiště, věznice, vojenské objekty, sledování státních hranic, …), ale i v případě monitoringu běžných prostor (průmyslové objekty, parkoviště, dálnice - mýtné brány, nádraží, sportovní arény a mnoho dalších). Systémy obsahují citlivé a často drahé elektronické komponenty, které jsou vzájemně propojeny kabeláží zajišťující napájení a přenos obrazu či dat mezi koncovými senzory a řídícím systémem. Každá elektrická instalace je vystavena účinkům galvanických nebo elektromagnetických pulzů způsobených úderem blesku nebo spínáním různých technologických zařízení. Působení přepěťových impulsů způsobuje zvýšené namáhání nebo zničení elektronických obvodů kamerového systému a dalších elektrických zařízení, což velmi zkracuje jejich životní cyklus a spolehlivost. Daleko větší škody však mohou být způsobeny ztrátou nebo nedostupností důležitých informací, které systém poskytuje. Proto se doporučuje ochrana před přepětím různými typy přepěťových ochran pro omezení účinků přepětí na minimum a zajištění bezproblémového chodu kamerových systémů.
  • Ochrana napájecí sítě – Kamerové systémy jsou napájené ze sítě. Touto cestou může dojít k zavlečení přepětí do technologie systému. Svodiče přepětí SALTEK® řady FLP a přepěťové ochrany řady DA např. s vf filtrem spolehlivě minimalizují problémy s přepětím v napájecí síti.
  • Ochrana datových linek - Při použití kamer s digitálním přenosem obrazu (IP kamery) nesmí být napájení kamer ani přenášená data přepětím ohrožena. V závislosti na použité technologii komunikace doporučuje SALTEK® přepěťové ochrany řad DL pro ochranu datových i PoE linek (popř. DM) pro omezení možných problémů v souvislosti s přepětím.
  • Ochrana koaxiálních linek - Starší (nebo bezlatenční) analogové systémy používají pro přenosy koaxiálních kabelů. Zde je optimální použití vhodné kombinace koaxiálních SALTEK® ochran řad FX a SXN, popř. VL.