Sortiment

SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky

Hlavní zásadou při ochraně proti přepětí je mimo jiné komplexnost ochran. Nestačí chránit jen napájecí vedení, ale všechny vstupy i výstupy do objektu – tedy i datové, signálové a telekomunikační linky, které se mohou stát vodičem přepětí. Datové, signálové a telekomunikační linky často zabezpečují kritickou infrastrukturu, která je ve většině případů zcela nezbytná pro bezpečný chod firem. Proto je jejich spolehlivost a provozuschopnost klíčová.

Vyhledat produkty filtrováním

1 Typ sítě

2 Umístění SPD

3 Provedení

SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky