Sortiment

Přepěťové ochrany pro systémy řízení, měření a regulace

Systémy MaR kontrolují a řídí procesy, kde může při výpadku nastat ohrožení životů pracovníků obsluhy a obyvatel okolních domů. Materiální škody mohou dosáhnout až desítek milionů korun. Nejedná se pouze o velké provozy, ale v podstatě o všechna zařízení s nepřetržitým provozem. Kromě přímých škod ve výrobě dochází i k následným škodám z nesplnění dodavatelských smluv, k placení penále, popř. i ke ztrátám zákazníků a trhů. Jednou z nejčastějších příčin výpadku bývá rušivý vliv impulsního přepětí indukovaného do měřicích a výkonných obvodů. Přepětím nejsou ohrožena pouze vedení ve venkovním prostředí. K poruchám na měřicích i výkonných obvodech totiž stačí impulsy o amplitudě několika desítek voltů naindukované ze souběžných silových kabelů. Naše přepěťové ochrany pro MaR nabízejí ideální řešení ochrany.

Vyhledat produkty filtrováním

1 Umístění SPD

2 Jmenovité napětí

MaR