Nouzové osvětlení únikových cest je povinnou součástí všech komerčních budov a na spolehlivosti jejich funkce závisejí lidské životy. Konstrukce systémů je v zásadě dvojího typu – s centrálním napájením a záložní baterií nebo sekčními autonomními svítidly s interně zálohovanými zdroji.


  • AC napájení systému - s výhodou lze použít kombinované přepěťové ochrany FLP-B+C MAXI apod.
  • DC napájecí systém - s ohledem na napájecí či nabíjecí proud lze použít paralelní přepěťové ochrany řady SLP (např. SLP-075 VB pro nejběžnější systém 48 V), při menších provozních proudech (použití LED a rozvodech 24 V AC nebo DC) pak sériové ochrany řady DP nebo DPF.
  • Svítidla - dnes již běžně používaná svítidla s LED lze chránit speciálními přepěťovými ochranami např. typu DA-320-LED (v případě, že je pro rozvody nouzového napájení použit DC/AC střídač s výstupem 230V)
  • Řídící obvody - pokročilejší systémy nouzového osvětlení používají pro komunikaci mezi jednotlivými řídícími jednotkami, pro interakci s jinými systémy nebo pro automatické testování funkce, datovou komunikaci. Podle druhu komunikačního rozhraní aplikujeme přepěťové ochrany řady DL (Ethernetová komunikace), popř. řad BD/BDM/BDG (komunikace RS-485 atp.)
  • Senzory a hlásiče - periferní prvky systému (tj. čidla, hlásiče, indikátory atp.) chráníme zejména pokud jsou umístěny v nižších zónách LPZ než je umístění jejich řídících jednotek. Vybrat lze vhodný typ z řady BD/BDM/BDG

Samostatná svítidla s interním zálohováním se nejčastěji ošetřují ochranou DA-320-LED.