V průmyslových aplikacích jsou nasazovány velice sofistikované systémy, které jsou náchylné na abnormality způsobené přepětím v napájecích sítích a signálových linkách. Tyto abnormality mohou způsobit nefunkčnost těchto technologií což má za následek snížení výrobních kapacit a následné finanční ztráty, které mohou v některých případech dosahovat závratných výšek. Pro minimalizaci těchto následků a zabezpečení spolehlivosti provozu po celou dobu životnosti technologií slouží široké portfolio ochran proti přepětí SALTEK®.

  • Ochrana napájecích sítí do 1000 V - Komponenty SALTEK® zabezpečují ochranu technologií v napájecích sítích před účinky blesku a technologického přepětí a tím podstatně zvyšují životnost a bezporuchový provoz zařízení.
  • Ochrana zabezpečovacích a komunikačních linek - Komunikace mezi technologiemi zajišťují bezproblémový chod celé technologické sestavy. Tyto komunikace pracují na malých napětích a tak sebemenší hodnota přepětí je pro ně výrazný problém. Minimalizace těchto problémů komponenty SALTEK® výrazně zvyšuje spolehlivost těchto technologických celků.

Možnosti výběru pro různé projekty:

  • Ochrana napájecí sítě 230/400 V před přepětím
  • Ochrana napájecí sítě do 1000 V před přepětím
  • Ochrana přístupových systémů, EZS, EPS před přepětím
  • Ochrana signálových a komunikačních linek před přepětím