Oblast produktovodů (ropovody, plynovody, vodovody) vyžaduje ze své podstaty vysokou spolehlivost. Případné selhání může mít nejen značné finanční, ale také vážné bezpečnostní dopady. Zejména je potřeba zamezit korozi a degradaci použitých materiálů. Jednou z možností je ochrana potrubí generovaným stejnosměrným napětím, které zabraňuje procesu koroze. Takový systém je velice nákladný a měl by být chráněn před účinky možného atmosférického či technologického přepětí a indukovaného napětí ze souběhu s vedením VN nebo VVN.
  • Ochrana zdroje katodické ochrany 
    • zdroj je pro technologii katodické ochrany klíčovým prvkem. Ochranu jeho jednotlivých částí před přepětím zajistí svodiče přepětí SALTEK® řady FLP, přepěťové ochrany řad SLP a DMS.
  • Ochrana potrubí 
    • pro správnou funkci katodické ochrany musíme chránit i potrubí proti vlivům indukovaného střídavého napětí. AC zkratovací obvod CP-40 zajistí minimalizaci těchto nepříznivých napětí.
    • pro případ přímého úderu blesku do chráněného potrubí lze pro ochranu využít z nabídky SALTEK® oddělovací jiskřiště řady ISG, případně ISG… Ex s certifikátem ATEX do výbušného prostředí. Jiskřiště vyrovná potenciál jednotlivých úseků potrubí a zamezí tak vzniku nebezpečného napětí.