Řešení pro produktovody a stanice katodické ochrany

Oblast produktovodů (ropovody, plynovody, vodovody) vyžaduje ze své podstaty vysokou spolehlivost. Případné selhání může mít nejen značné finanční, ale také vážné bezpečnostní dopady. Zejména je potřeba zamezit korozi a degradaci použitých materiálů. Jednou z možností je ochrana potrubí generovaným stejnosměrným napětím, které zabraňuje procesu koroze. Takový systém je velice nákladný a měl by být chráněn před účinky možného atmosférického či technologického přepětí a indukovaného napětí ze souběhu s vedením VN nebo VVN. 
  • Ochrana zdroje katodické ochrany
    • Zdroj je pro technologii katodické ochrany klíčovým prvkem. Ochranu jeho jednotlivých částí před přepětím zajistí svodiče přepětí SALTEK® řady FLP, přepěťové ochrany řad SLP a DMS.
  • Ochrana potrubí
    • Pro správnou funkci katodické ochrany musíme chránit i potrubí proti vlivům indukovaného střídavého napětí. AC zkratovací obvod CP-40 zajistí minimalizaci těchto nepříznivých napětí. 
    • Pro případ přímého úderu blesku do chráněného potrubí lze pro ochranu využít z nabídky SALTEK® oddělovací jiskřiště řady ISG, případně ISG… Ex s certifikátem ATEX do výbušného prostředí. Jiskřiště vyrovná potenciál jednotlivých úseků potrubí a zamezí tak vzniku nebezpečného napětí.
 
Více informací najdete v našich aplikačních příručkách