Kolejová doprava obecně klade velký důraz na bezpečnost a bezporuchovost provozu, zejména na bezpodmínečnou ochranu osob. Z tohoto důvodu vyžadují používaná zařízení vysokou míru spolehlivosti, odpovídající potřebám bezpečného provozu. Svodiče bleskových proudů, svodiče přepětí a přepěťové ochrany SALTEK® minimalizují pravděpodobnost vzniku poruchy následkem neočekávaně vysoké hodnoty napětí.
  • Ochrana napájecí sítě 230/400 V AC - Pro zajištění bezporuchové funkce systémů kolejové dopravy se doporučuje instalace všech tří stupňů SPD na napájecí vedení. Prvním stupněm ochrany jsou svodiče přepětí řady FLP, druhým přepěťové ochrany řady SLP a nejblíže chráněnému zařízení se nachází stupeň třetí, který reprezentuje řada DA s odrušovacím VF filtrem.
  • Komunikační zařízení a ovládací obvody - Podle použité komunikační technologie chráníme obvody komunikace přepěťovými ochranami řady BDG, DL nebo HX. K ochraně ovládacích obvodů a datových sítí pak lze použít řadu ochran BDM.
  • Omezení výskytu nebezpečného dotykového napětí - Omezovače napětí (VLD) řad BVL a SCG v kombinaci se svodiči přepětí zabraňují vzniku nebezpečně vysokého dotykového napětí v místech, kde by mohlo dojít k ohrožení zdraví osob. Jsou použitelné ve stejnosměrných i střídavých soustavách.