Řešení pro fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy jsou instalovány na velice exponovaných místech, kde musí technologie během své životnosti odolávat povětrnostním vlivům. Společnost SALTEK® se svými komponenty zajišťuje nejlepší možnou ochranu před transientními jevy pro zabezpečení spolehlivého provozu po celou dobu životnosti technologie.

 • Ochrana před přepětím na DC straně
  • Komponenty SALTEK® řady FLP-PV….  a SLP-PV… jsou speciálně navrženy k ochraně zařízení na DC straně před poškozením a výpadky v důsledku indukovaného přepětí nebo úderu blesku.
 • Ochrana před přepětím na AC straně
  • K ochraně citlivých střídačů na AC straně slouží velice výkonné ochrany řady FLP nebo SLP. Jejich úkolem je ochrana AC výstupu citlivého střídače před účinky úderu blesku nebo přepětích přicházejících z AC sítě 230/400V.
 • Ochrana rozvodné sítě
  • Fotovoltaické systémy napojené na rozvodnou AC síť 230/400V je třeba chránit jak proti atmosférickým jevům (bleskům) naindukovaných do rozvodné sítě, tak i proti přepětí vznikající na rozvodné síti působením různých i vzdálených technologií napájených z této sítě. Velice výkonné ochrany SALTEK® řady FLP, SLP a DA spolehlivě minimalizují problémy s přepětím na distribuční síti 230/400V.
 • Ochrana řídících a kontrolních obvodů
  • Řídící a kontrolní obvody jsou velice choulostivé i na malé hodnoty přepětí a proto je jejich ochrana velice důležitá, aby technologie zůstala funkční. K jejich ochraně slouží celá škála ochran řad DM, BDM, DL atd.

Možnosti výběru pro různé projekty:

 • Ochrana před přepětím na DC
 • Ochrana před přepětím na AC
 • Systémy ochrany PV elektráren
 • Systémy ochrany PV technologií pro rodinné domy
 • Systémy ochrany PV technologií pro průmyslové objekty
 • Systémy ochrany pro ostrovní PV technologie
Více informací najdete v našich aplikačních příručkách