Sortiment

Oddělovací jiskřiště ISG

Chemický a petrochemický průmysl i další průmyslová odvětví používají rozsáhlé systémy produktovodů při zpracování i distribuci chemických látek a paliv. Tyto pracují často v prostředí s vysokým nebezpečím výbuchu či požáru a proto musí být chráněny před rizikem neřízeného přeskoku napětí mezi jednotlivými částmi systému, které se může při provozu z mnoha důvodů objevit a mít fatální následky. Oddělovací jiskřiště dovolují udržovat jednotlivé části systémů galvanicky oddělené, ale přitom zabezpečit kontrolované vybití v okamžiku, kdy elektrické potenciály oddělených částí překročí bezpečnou mez. Pro běžné aplikace jsou určeny řady ISG, pro aplikace v nebezpečných prostorách pak speciální, hermeticky uzavřená jiskřiště ISG v provedení „Ex“.

Vyhledat produkty filtrováním

1 Prostředí

2 Zatížení

3 napětí Uwac

ISG - oddělovací jiskřiště